Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi


Osmanlı İmparatorluğu tarihi
Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi
Osmanlı Portalı

Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi:

1299-1399

Osman Gazi
Örnek bir medrese
 • 1303 - Marmaracık Kalesi'nin Fethi
 • 1306 - Dinboz Savaşı sonucunda Kestel, Kete ve Ulubad kalelerinin fethi.
 • 1306 - İlk askeri antlaşma
 • 1307 - İznik'in sıkıştırılması ve Yalova akını.
 • 1308 - Ulubat gölü üzerindeki Alyos adası, Aygut Alp’in oğlu Kara Ali tarafından barış yoluyla teslim alındı.
 • 1308 - İmralı Adası'nın Fethi ve Osmanlıların Marmara Adası'na dayanmaları.
 • 1308 - Koçhisar'ın Fethi
 • 1313 - Harmankaya Tekfuru Köse Mihal'in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılması.
Karesi Beyliği
 • 1320 - Osman Gazi’nin rahatsızlığı nedeniyle oğlu Orhan Bey yönetimi ele aldı.
 • 1321 - Mudanya'nın fethi
 • 1324 - Umur-Han Beyliği elindeki Akyazı'nın fethi.
 • 1326 - Orhan Gazi'nin tahta geçişi
 • 1326 - Bursa'nın Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1331 - İznik'in Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1331 - İlk Osmanlı medresesinin İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması
 • 1334 - Karesi Beyliği'nin ilhakı
 • 1337 - İzmit'in Fethi
 • 1345 - Karesi Beyliğinin Osmanlılara katılması
 • 1346 - Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı
 • 1349 -1352 - Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpe Kalesi'nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı
Orhan Gazi
I. Murat

1400-1499

I. Bayezid
 • 1400 - Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi
 • 1402 - Ankara Muharebesi ve Yıldırım Bayezid'in esir düşmesi
 • 1402 - 1413 - Fetret Devri, iç karışıklıklar
Timur'un Anadolu'ya seferi ve Ankara Muharebesi'nden sonra Anadolu'da önemli ilerlemeleri
 • 1411 - I. Mehmed'in tahta çıkışı
 • 1413 - I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu
 • 1416 - Şeyh Bedreddin isyanı
 • 1416 - Macaristan Seferi
I. Mehmet
II. Murat
II. Mehmed İstanbul'u Fethederken (1453)
II. Mehmed (1480)
1481'de Osmanlı Devleti
II. Beyazid

1500-1599

I. Selim
Piri Reis'in Haritası
I. Süleyman
I. Süleyman'ın ölümünde Osmanlı Devleti (1566)
Zigetvar Savaşı
II. Selim
III. Murat
III. Mehmet
 • 1585 - Tebriz'in Fethi
 • 1585 - 1. Mombasa seferi, Osmanlı nüfuzunun Sofala'ya varması
 • 1586 - İlk Sikke tashihi
 • 1587 - Safevîlere karşı Câmâsâb zaferi
 • 1587 - Cezayir'de Paşalar devrinin başlaması, Osmanlı merkezî otoritesinin zayıflaması
 • 1588 - Gence seferi
 • 1589 - Mir Ali Bey'in 2. Mombasa seferi
 • 1590 - Ferhat Paşa Antlaşması; Osmanlı'nın doğuda en geniş sınırlara ulaşması
 • 1591 - Tunus'ta Dayıların yönetimi ele geçirmeleri, Osmanlı egemenliğinin sembolik hale gelmesi
 • 1592 - Lehistan'ın Osmanlı himayesinden çıkışı
 • 1592 - Bosna'da Bihke'nin fethi
 • 1593 - Kulpa Bozgunu ve Avusturya'yla savaşın başlaması
 • 1594 - Yanıkkale'nin fethi
 • 1594 - Eflak, Boğdanve Erdel'in ayaklanması
 • 1595 - Estergon'un Avusturyalılara kaybı
 • 1595 - III. Murad'ın vefatı, III. Mehmet'in tahta geçişi
 • 1595 - Köprü Faciası ve Akıncı Ocağı'nın sonu
 • 1596 - Eğri Kalesi'nin fethi ve Haçova Savaşı
 • 1598 - Yanıkkale'nin Avusturyalılara kaybı, Budin'in kuşatılması
 • 1599 - Karayazıcı Ayaklanması'nın başlaması
 • 1599 - Floransa Dükalığı'nın başarısız Sakız Baskını

1600-1699

I. Ahmet
 • 1600 - Kanije'nin fethi
 • 1601 - Kanije Savunması
 • 1601 - İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci
 • 1603 - Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması, Tebriz ve Nahçıvan'ın kaybı
 • 1603 - III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in tahta geçişi
 • 1603 - Trablusgarp'ta Dayıların yönetimi ele geçirmeleri, Osmanlı otoritesinin zayıflaması
 • 1604 - Revan'ın İran'a kaybı
 • 1604 - Yusuf Sinan Paşa'nın sonuçsuz İran seferi
 • 1604 - Vaç, Papa ve Pește'nin Avusturya'dan geri alınması, sonuçsuz Estergon Kuşatması
Sultan Mustafa
II. Osman
IV. Murad
IV. Mehmed
 • 1648 - Sultanahmet Camii Vakası
 • 1648 - Kandiye kuşatması
 • 1649 - Venediklilere Foça yenilgisi
 • 1651 - Venediklilere Paros yenilgisi
 • 1654 - Venediklilere karşı Çanakkale'de galibiyet ve Değirmenlik (Milos) zaferi
 • 1655 - Venediklilere Çanakkale yenilgisi
 • 1656 - Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması, Venediklilere Çanakkale yenilgisi, Limni ve Bozcaada'nın kaybı
 • 1656 - Çınar Vak'ası
 • 1656 - Köprülüler devrinin başlaması
 • 1657 - Venediklilere karşı Çanakkale'de galibiyet, Bozcaada ve Limni'nin geri alınması
 • 1658 - Rakoçi'nin başlattığı Erdel isyanına müdahale, Yanova'nın fethi
 • 1658-1659 - Abaza Hasan Paşa'nın Anadolu'daki ayaklanmasının bastırılması
 • 1659 - Eflak isyanının bastırılması
 • 1659 - Cezayir'de Yeniçeri ağalarının yönetimi tamamen ellerine geçirmeleri
 • 1660 - Varadin'in fethi
 • 1661 - Erdel isyanının bastırılması
 • 1663 - Osmanlı-Avusturya Savaşı'nın başlangıcı, Uyvar'ın fethi
 • 1663 - Lahsa Eyaleti topraklarının Benî Halid kabilesi tarafından ele geçirilmesi
Viyana Kuşatması
II. Mustafa

1700-1799

III. Ahmed
I. Mahmut
III. Mustafa
I. Abdülhamit
 • 1784 - Avusturyalılara Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi
 • 1784 - Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması (8 Ocak)
 • 1787 - İsveç'le dostluk antlaşması
 • 1787-1788 - İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri
 • 1787 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı (17 Ağustos)
 • 1788 - Yılan Adası Deniz Savaşı
 • 1788 - Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi (9 Şubat)
 • 1789 - Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı
 • 1789 - I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması (7 Mayıs)
 • 1789 - Osmanlı-İsveç ittifakı 11 Temmuz
III. Selim
 • 1790 - İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması
 • 1790 - Osmanlı-Prusya ittifakı (31 Ocak)
 • 1790 - Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu (27 Temmuz)
 • 1790 - Yergöğü Mütarekesi (18 Eylül)
 • 1790 - Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı
 • 1791 - Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos)
 • 1791 - Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi (11 Ağustos)
 • 1792 - Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması
1795'te İstanbul'da kurulan Mühendishane-i Berri-i Hümayun Topçu Mektebi'nin öğrencileri (1903)
 • 1792 - III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması
 • 1792 - Yaş Antlaşması (10 Ocak)
 • 1793 - Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası
 • 1793 - Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu
 • 1793 - Hasköy'de Mühendishane-i Cedide'nin açılması
 • 1793 - Zahire Nezareti'nin kurulması
 • 1793 -1794 - Baruthane-i Amire'de İngiliz perdahı barut imaline başlanması
 • 1794 - Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi
 • 1795 - Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi
 • 1795 - Cezayir'in şanlı denizcileri (Barbaros'un torunları) İspanyol limanı Cadiç açıklarında Amerika ile yaptığı savaşı kazanarak her yıl vergi aldı.
 • 1795 - Mühendishane-i Berr-i Hümâyun'un açılışı; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)
 • 1797 - Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası
 • 1797 - Pazvandoğlu isyanı
 • 1797 - Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması (17 Eylül)
 • 1798 - Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı (3 Ocak)
 • 1798 - Fransa'nın Mısır'a saldırması (1 Temmuz)
 • 1798 - Fransa'ya savaş ilanı (3 Eylül)
 • 1799 - Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak (5 Ocak)
 • 1799 - Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi (Şubat)
 • 1799 - Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mayıs)
 • 1799 - Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı (Ağustos)

1800-1899

 • 1800 - Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları (Mart)
 • 1801 - Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi
 • 1801 - Mısır'ın tahliyesine dair mütareke (Ağustos)
 • 1802 - Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi
1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşında Rus Gemileri
IV. Mustafa
 • 1806 - III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi
 • 1806 - Tersane Tıbbiyesi'nin kurulması (Ocak)
 • 1806 - Memleketeyn'in Rusya tarafından işgal edilmesi (Ekim)
 • 1807 - Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi
 • 1807 - İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi (20 Şubat)
 • 1807 - İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mart - Eylül)
 • 1807 - Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma (25 Mayıs)
 • 1807 - III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in ilgası (29 Mayıs)
 • 1808 - Mustafa Rakım'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi (29 Mayıs)
 • 1808 - Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi, IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması (28 Temmuz)
Alemdar Mustafa Paşa
 • 1808 - Sened-i İttifak: Devletin ayanlarla uzlaşması (29 Eylül)
 • 1808 - Yeniçeri Ayaklanması: Alemdarın Sonu (15-16 Kasım)
 • 1809 - İngiltere ile süren savaşın sonu: Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması (5 Ocak)
 • 1810 - Osmanlılara tâbi Abhazya Rusya'ya bağladı
 • 1812 - Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması
 • 1812 - Fransız postalarının ilk kuruluşu
II. Mahmud
 • 1812 - 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonu: Bükreş Antlaşması, Besarebya'nın kaybı, Sırbistan'a özerklik verilmesi (28 Mayıs)
 • 1816 - Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini
 • 1821 - Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması (Şubat - Mart)
 • 1823 - Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi
 • 1824 - Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması
 • 1826 - Şinasi'nin doğumu; Mustafa Rakım'ın İstanbul'da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi
 • 1826 - Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması (14 Haziran)
Navarin Deniz Savaşı
 • 1826 - Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi (7 Ekim)
 • 1827 - Osmanlıların İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları
 • 1827 - Tıphane-i Amire'nin kurulması; İlk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a)
Kavalalı Mehmet Ali Paşa
1830'da Osmanlı Devleti
 • 1830 - Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yetiştirilmeye başlanması
 • 1830 - Katolik Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
 • 1830-1831 - Nüfus sayımları
 • 1830 - Fransızların Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri (5 Temmuz)
 • 1831 - İlk saray konservatuvarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)
 • 1831 - Tımarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)
 • 1831-1834 - İshak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması
 • 1831 - İlk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri (1 Kasım)
 • 1832 - Tıphane-i Amire'nin Şehzadebaşı'ndan Cerrahhane'nin bulunduğu binaya nakledilmesi
 • 1832 - Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı
 • 1832 - İstanbul-İzmit "posta yolu" nun yapımı
 • 1832 - İngiliz postalarının kuruluşu
 • 1832 - Topkapı Sarayı'na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin açılması (29 Ocak)
 • 1832 Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri (12 Aralık)
 • 1833 - Feshanenin kuruluşu
 • 1833 - Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri (2 Şubat)
 • 1833 - Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul'a gelmesi (5 Nisan)
 • 1833 - Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması: Kütahya Antlaşması (Mayıs)
 • 1833 - Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı: Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması (8 Temmuz)
 • 1833 - Münchengraetz Antlaşması (18 Eylül)
 • 1834 - Maçka Kışlası'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulması
 • 1834 - Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak değiştirilmesi
 • 1835 - Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi
 • 1835-1845 İlk halk konserleri (Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede)
Kavalalı İbrahim Paşa
 • 1836 - Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (11 Mart)
 • 1837 - Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi (26 Kasım)
 • 1838 - Mekteb-i Adli'nin açılması; Üsküdar'da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi'nin İstanbul'da doğuşu
 • 1838 - Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi
 • 1838 - Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi
 • 1838 - Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye'nin kurulması (24 Mart)
 • 1838 - İngiliz tüccarına geniş imkânlar tanıyan Baltalimanı Antlaşması'nın imzalanması (16 Ağustos)
Abdülmecit
 • 1839 - Kaime-i mutebere-i nakdiyye'nin çıkarılması
 • 1839 - Ali Süavi'nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması
 • 1839-1844 - Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi
 • 1839-1845 - Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi
 • 1839 - Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile savaşın tekrar başlaması, Nizip Savaşı (24 Haziran)
 • 1839 - II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi (1 Temmuz)
 • 1839 - Tanzimat Fermanı'nın ilanı (3 Kasım)
 • 1840 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (3 Mayıs) (14 Temmuz 1851'de bu kanun, Kanun-u Cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)
 • 1840 - Gayrimüslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
 • 1840 - Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı
 • 1840 - Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması
 • 1840 - Posta Nezareti'nin kurulması
Sultan Abdülmecit Cuma selamlığına giderken (1840)
 • 1840 - Namık Kemal'in doğumu (21 Aralık)
 • 1841 - Lübnan olayları
 • 1841-1906] - Ahmed Ali Paşa'nın doğumu. (ressam)
 • 1841 - İngiltere'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması (24 Mayıs)
Namık Kemal
 • 1841 - Londra Boğazlar Antlaşması (13 Temmuz)
 • 1842 - Askeri Baytar Mektebi'nin açılması
 • 1843 - Hereke Fabrikası'nın kurulması
 • 1843 - Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması
 • 1844 - Tashih-i sikke (1 Şubat)
 • 1844 - Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması
 • 1845 - İzmir'de su kuvvetiyle çalışan kâğıt fabrikasının kurulması
Beylerbeyi Sarayı
 • 1845 - Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de Muallimhane-i Nüvvab medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi
 • 1845 - Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti (Ocak)
 • 1845 - Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması (13 Mart)
 • 1845 - Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (10 Nisan)
 • 1846 - Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü
 • 1846 - Rus Ticaret Muahedesi
Abdülhak Hamit Tarhan
 • 1846 - Zabtiye müşiriyetinin kurulması (16 Şubat)
 • 1846 - Darü'l-Fünun kurmada ilk teşebbüs
 • 1847 - Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası
 • 1847 - Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi
 • 1847 - Dersaadet Bankası'nın kuruluşu
 • 1847 - İstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması
 • 1847 - Recaizade Ekrem'in doğumu (1 Mart)
Kırım Savaşı
 • 1848 - Avrupa'da liberal ihtilaller: Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar
 • 1848 - Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
 • 1848 - İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi
 • 1848 - İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması (16 Mart)
 • 1848 - Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi (18 Kasım)
 • 1849 - Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet'in İstanbul'da vefatı
Dolmabahçe Sarayı
 • 1850 - 1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tespit edilmesi kararı
 • 1850 - Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
 • 1850 - İlk faizsiz kaimenin çıkarılması
 • 1850 - Muallim Naci'nin doğumu
 • 1850 - Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması (12 Mart)
 • 1851 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
 • 1851 - Londra Sergisi
Telgraf Modeli
 • 1851 - Encümen-i Daniş'in kurulması (18 Temmuz)
 • 1852 - Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Société Orientale de Constantinople) kurulması
 • 1853 - "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması
 • 1853 - İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi
 • 1854 - İlk dış istikraz: Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması
 • 1854 - Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması
 • 1854 - İhtisab teşkilatının lağvı
 • 1854 - Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak (12 Mart)
 • 1855 - Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi (Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen)
Şinasi
 • 1855 - Gayrimüslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması
 • 1855 - Paris Sergisi
 • 1855 - İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı) (16 Ağustos)
 • 1855 - Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi (9 Eylül)
 • 1855 - Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması (14 Kasım)
 • 1856 - Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması
Tercüman-ı Ahval
 • 1856 - Bank-ı Osmani'nin kurulması
 • 1856 - Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması
 • 1856 - Islahat Fermanı
 • 1856 - 1860 - Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı
 • 1856 - 1866 - İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı
 • 1856 - İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Société Médicale de Constantinople) kurulması (15 Şubat)
 • 1856 - Islahat Fermanı'nın ilanı (18 Şubat)
 • 1856 - Paris Barış Antlaşması (30 Mart)
 • 1856 - Rusya'nın bozguna uğraması (30 Mart)
 • 1856 - Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi (30 Mart)
 • 1856 - İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane unvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi (22 Mayıs)
1862'de Osmanlı Devleti
 • 1857 - Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs
 • 1857 - Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayrimüslim çatışmalarına müdahalesi
 • 1857 - Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması
 • 1857-1862 - Beyrut - Şam şosesinin yapımı
 • 1857 - Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması (17 Mart)
 • 1857 - Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması (6 Kasım)
 • 1858 - Birinci Karadağ Harekatı
 • 1858 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
 • 1858 - Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
 • 1858-1859 - Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
 • 1858 - Arazi Kanunnamesi'nin kabulü (6 Haziran)
 • 1858 - Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye) (8 Haziran)
Abdülaziz
 • 1859 - Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması
 • 1859 - Fransızcadan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri
 • 1859 - Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu (12 Şubat)
 • 1860 - Ticaret mahkemelerinin kuruluşu
 • 1860 - İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi
 • 1860-1861 - Lübnan ve Suriye Olayları
 • 1860-1861 - Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi
 • 1860 - Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması (22 Ekim)
 • 1861 - Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması
 • 1861 - Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu
 • 1861 - Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü
 • 1861-1866 - Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı
Mithat Paşa
 • 1861 - Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tespiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi (9 Haziran)
 • 1861 - David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması (9 Haziran)
 • 1861 - Fransız ve İngilizlerle Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması (29 Nisan)
 • 1862 - İkinci Karadağ Harekatı
 • 1862 - Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithat Paşa'nın vali olarak tayini
 • 1862 - Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması
 • 1862 - Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
 • 1862 - Altının değerinin 100 kuruş olarak tespiti
 • 1862 - Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması
 • 1862 - Mahrec-i Aklam'ın kurulması
 • 1862 - Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması (20 Temmuz)
İyonya
 • 1862 - Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi (8 Ekim)
 • 1863 - Abdülaziz'in Mısır'a seyahati
 • 1863 - Mithat Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu
 • 1863 - İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Société de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması
 • 1863 - Menafi Sandığı'nın kurulması
 • 1863 - Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması
Girit İsyanı yaşandı. (Piri Reis'in haritası)
 • 1863 - Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü
 • 1863 - Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması (13 Ocak)
 • 1863 - Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı (18 Şubat)
 • 1864 - Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)
 • 1864 - İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
 • 1864 - Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması
 • 1864 - Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu
 • 1864 - Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu
 • 1864-1876 - Paris'e talebe gönderilmesi
 • 1864 - Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü (8 Ekim)
 • 1865 - Müstakil Romen Kilisesinin kurulması
 • 1865 - İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu
 • 1865 - Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi
 • 1865 - Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi (Eylül)
 • 1866 - Girit İsyanı, Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
 • 1866 - Mısır veraset usulünün değiştirilmesi
 • 1866 - Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlıların topçulukta hamle yapması
İsmail Paşa
 • 1866 - Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu
 • 1866 - Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tespit edilmesi kararı
 • 1866-1867 - Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması: Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
 • 1867 - Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi
 • 1867 - Rüşdiyelere gayrimüslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması
 • 1867 - Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hidiv" olması
 • 1867 - Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları
 • 1867 - Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi
 • 1867 - Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu
 • 1867 - Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması
 • 1867-1876 - İzmir Rıhtımı'nın inşası
 • 1867 - Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi (22 Şubat)
 • 1867 - Mısır'a hidivlik statüsünün verilmesi (8 Haziran)
 • 1867 - Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati (21 Haziran)
 • 1868 - Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi
 • 1868 - Galatasaray Sultanisi'nin açılması
 • 1868 - İstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması
 • 1868 - Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu
 • 1868 - Yunan postasının kapatılması
 • 1868 - Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi
 • 1868 - Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması
 • 1868 - Adliye Nezareti'nin kurulması (1 Mart)
 • 1868 - Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması (1 Nisan)
 • 1869 - İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması (8 Nisan)
 • 1869 - Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati (21 Haziran)
 • 1868 - Mekteb-i Sultani'nin açılması (1 Eylül)
 • 1869 - Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi (2 Eylül)
 • 1869 - Turuk Nizamnamesi'nin kabulü (26 Ağustos)
 • 1869 - İmparatoriçe Eugénié'nin İstanbul'a gelişi (13 Ekim)
 • 1869 - Süveyş Kanalı'nın açılması
 • 1869 - Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması
 • 1869 - Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü
 • 1869 - Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması
 • 1869 - Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması (Ekim)
 • 1870 - Müstakil Bulgar Kilisesinin kurulması ve Bulgarların Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları
 • 1870 - Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması
 • 1870 - Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikâye türünde, Ahmed Mithat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması
 • 1870 - Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması
 • 1870 - Darülfünunun açılması teşebbüsü
 • 1870-1927 - Kemaledin Bey (mimar)
 • 1870 - Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması (20 Şubat)
 • 1870 - Darü'l-Muallimat'ın açılması (26 Nisan)
 • 1870 - Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması (2 Temmuz)
 • 1870 - Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi (Ekim)
 • 1871 - Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı
 • 1871 - Saint-Esprit Okulunun kurulması
 • 1871 - Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti
 • 1871 - Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması
 • 1871 - Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri
 • 1871 - İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi (22 Ocak)
 • 1871 - Şinasi'nin ölümü (13 Eylül)
 • 1872 - Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması
 • 1872 - Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması
 • 1873 - Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu
 • 1873 - Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması
 • 1873 - Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi (Haziran)
 • 1874 - Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması
 • 1874 - Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)
 • 1874 - Kara gümrüklerinin lağvı
 • 1874 - Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması
 • 1874-1875 - Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması
 • 1875 - Osmanlı maliyesinin iflasını açılaması
 • 1875 - Bosna-Hersek isyanları
 • 1875 - Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması
 • 1876 - Bulgar isyanları
 • 1876 - Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
 • 1876 - Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve II. Abdülhamid'in cülusu
 • 1876 - Meşrutiyet'in ilanı
 • 1876 - İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere enternasyonal bir konferansın toplanması: Tersane Konferansı
 • 1876 - İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması
 • 1876 - Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü
 • 1876 - Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yatılı idadiler açılması
 • 1876 - Ziya Gökalp'in doğumu
 • 1876 - I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı (23 Aralık)
 • 1877 - Rusya'nın tecavüzü ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın (93 Harbi) başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması
 • 1877 - Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması
 • 1877-1878 - Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi
 • 1877 - İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır) (19 Mart)
 • 1877 - Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir) (25 Eylül)
 • 1877 - Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü (5 Ekim)
 • 1877 - Meclis-i Mebûsan'ın süresiz tatili (13 Aralık)
 • 1878 - Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması
 • 1878 - Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları
 • 1878 - Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması
 • 1878 - Ermeni meselesinin zuhuru
 • 1878 - Ali Suavi'nin öldürülmesi
 • 1878 - Kıbrıs'ın Birleşik Krallık tarafından ele geçirilmesi
 • 1878 - Bosna-Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki
 • 1878 - Makedonya meselesinin ortaya çıkması
 • 1878 - Meclisin kapatılması (13 Şubat)
 • 1878 - Darü'l-Fünun-ı Sultanisi'nin tekrar eğitime başlaması (Ekim)
 • 1879 - II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi
 • 1879 - Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü
 • 1879 - Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi
 • 1879 - Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü
 • 1880 - Vergi reformu
 • 1880 - Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması
 • 1880 - İlk köy romanı, Ahmed Mithat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
 • 1880 - Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü
 • 1880 - İstanbul'da bir kız idadisinin açılması (13 Mart)
 • 1880 - Ziya Paşa'nın ölümü (17 Mayıs)
 • 1880 - Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi (Ekim)
 • 1880 - Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Société de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-i İlmiye'nin kurulması (20 Aralık)
 • 1881 - Mustafa Kemal'in doğumu
 • 1881 - Mısır'ın Birleşik Krallık tarafından işgali
 • 1881 - Muharrem Kararnamesi'nin neşri
 • 1881 - Düyun-ı Umumiyye İdaresinin kurulması
 • 1881 - Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi
 • 1882 - Tunus'un Fransızlar tarafından işgali
 • 1882 - Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması (2 Ocak)
 • 1883 - Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması
 • 1884 - Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması (20 Haziran)
 • 1884 - Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması (1 Kasım)
 • 1884 - Yahya Kemal'in doğumu (2 Aralık)
 • 1885 - Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı
 • 1885 - Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri
 • 1885 - Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması (18 Eylül)
 • 1886 - Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
 • 1886 - Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayrimüslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması
 • 1886-1887 - Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi
 • 1887 - Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması
 • 1887 - Ahmed Haşim'in doğumu; Şevki Efendi'nin İstanbul'da vefatı
 • 1887 - Beşir Fuad'ın intiharı (5 Şubat)
 • 1888 - Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlara verilmesi
 • 1888 - Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması
 • 1888 - Namık Kemal'in ölümü (2 Aralık)
 • 1889 - İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması
 • 1889 - İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması
 • 1889 - Yakup Kadri'nin doğumu (27 Mart)
 • 1890 - Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları
 • 1891 - Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi
 • 1891 - Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi
 • 1891 - Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması
 • 1891 - Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması
 • 1891 - Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması (3 Kasım)
 • 1892 - Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması
 • 1892 - Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması
 • 1893-1896 - İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı
 • 1894 - Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı)
 • 1894 - Sasun'da Ermeni olayları
 • 1894 - Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması
 • 1895 - İstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
 • 1895 - Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması
 • 1895 - Gayrimüslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması
 • 1895 - Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi
 • 1895 - Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darülacaze" oluşan bir darül-fünun kurma teklifi (14 Şubat)
 • 1896 - Tevfik Fikret'in Servet-i Fünûn dergisinin edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması
 • 1896 - Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları
 • 1896 - Girit İsyanı'nın alevlenmesi
 • 1896 - Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması
 • 1897 - Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları
 • 1897 - 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi (17 Nisan)
 • 1898 - Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi
 • 1899 - Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlara verilmesi
 • 1899 - Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması

1900-1922

 • 1900 - Hicaz Demiryolu'nun inşasına girişilmesi
 • 1900 - İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması
 • 1900 - Darü'l Fünun-ı Şahane'nin kurulması (31 Ağustos)
 • 1901 - Servet-i Fünûn dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması
 • 1901 - Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri
 • 1901-1908 - Hicaz demiryolu hattının yapımı
 • 1902 - Yemen isyanlarının tekrar başlaması
 • 1902 - Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti (23 Kasım)
 • 1902 - Cum'a-ı Bala ayaklanması (23 Kasım)
 • 1902 - Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini (8 Aralık)
 • 1903 - Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin kurulması (31 Ağustos)
 • 1903 - Mürzsteg Programı: Makedonya'ya muhtariyet verilmesi (Eylül)
II. Abdülhamit
 • 1904 - Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması
 • 1905 - Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması
 • 1905 - Ermenilerin II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri (21 Temmuz)
 • 1906 - Akabe olayları ve Akabe krizi
 • 1908 - Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması
 • 1908 - II. Meşrutiyet'in ilanı (23 Temmuz)
 • 1908 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi (5 Ekim)
 • 1908 - Girit Rumlarının adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri (6 Ekim)
 • 1908 - II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Mebûsan'ın toplanması (17 Aralık)
 • 1909 - Adana'da Ermenilerin ayaklanmaları
 • 1909 - Gayrimüslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması
 • 1909 - Fecr-i Ati edebi topluluğunun kuruluşu
 • 1909-1910 - Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası'nın çıkması
 • 1909 - 31 Mart Olayı (13 Nisan)
 • 1909 - Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, İstanbul'daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması (19 Nisan)
 • 1909 - II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılması (27 Nisan)
V. Mehmed

Zaman çizelgesi

Osmanlı Devleti dağılma dönemiDuraklama DönemiOsmanlı Devleti kuruluş dönemiFransız İhtilaliOrta ÇağIV. MustafaIII. MustafaII. MustafaI. İbrahimI. SelimII. MehmetI. BayezidVI. MehmetAbdülazizIII. SelimIII. OsmanII. AhmetIV. MuratII. SelimII. MuratI. MuratV. MehmetAbdülmecitI. MahmutII. SüleymanI. MustafaIII. MuratII. BayezidII. MuratI. OrhanII. AbdülhamitII. MahmutIII. AhmetIV. MehmetII. OsmanI. MustafaI. SüleymanII. MehmetI. MehmetI. OsmanBirinci Meşrutiyetİkinci MeşrutiyetTanzimat DönemiYunan İsyanıMilliyetçilikLâle DevriII. Viyana KuşatmasıI. Viyana KuşatmasıÇaldıran Muharebesiİstanbul'un fethiSelanik KuşatmasıAnkara MuharebesiI. Kosova MuharebesiOsmanlı Hanedanı
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.