Sava Paşa

Yannis Sava Paşa (d. 1832- ö. 1904) Rum kökenli bir Osmanlı devlet adamı, yazar ve doktor.

Sava Paşa Yanyalı Doktor Sava Efendi'nin oğludur. 1832 yılında Yanya'da doğdu. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'den mezun oldu. 1870-1875 yılları arasında İsfahya (Girit) mutasarrıflığı yaptı. 27 Mayıs 1874 tarihinde Mekteb-i Sultani'nin üçüncü müdürü oldu[1].

Şubat 1877-Mayıs 1878 tarihleri arasında Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti (Akdeniz Adaları İli) Valisi, 1878 yılının Temmuz-Aralık ayları arasında da Şarki Rumeli valisi olarak görev yaptı. Aynı yılın Aralık ayında Nafia Nazırı olarak Paşa unvanını aldı. 1879 yılının Ekim ayında Hariciye Nazırı oldu , 1880 yılının Haziran ayına kadar bu görevi sürdürdükten sonra tekrar Nafia Nazırı ve 1885 yılında Nafia Komisyonu üyesi oldu. Haziran 1885-Ocak 1887 tarihleri arasında Girit valiliği görevini yaptı. 1889 yılından sonra Paris yakınlarındaki Neuilly kasabasında yaşadı ve 1904 yılında orada öldü[2].

Sava Paşa Hristiyan bir Rum olmasına rağmen İslam Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüd adlı bir kitabın [3] yazarıdır.

Kaynakça

  1. "Galatasaray Lisesi Tarihçe". 23 Ağustos 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mart 2010.
  2. Son Dönem Osmanlı Erkân ve Ricali (1839-1922). Prosopoprafik Rehber, 2 baskı İstanbul: İsis, 2003
  3. İslam Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüd, Sava Paşa, Kitabevi Yayınları, ISBN 3000760100749
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.