Hacı Hüseyin Paşa

1691'de Anadolu Beylerbeyi oldu ve 1693 senesine kadar bu görevde kaldı.[1]

Hacı Hüseyin Paşa, Osmanlı devlet adamı.

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 165
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.