Mehmed Rifat Paşa

Mehmed Rifat Paşa (1862-1925), Osmanlı Devleti'nin son yıllarında hizmet vermiş bir devlet adamıdır.[1]

Mehmed Rifat Paşa'nın ilk büyükelçilik görevi 1897 yılının Aralık ayında Atina'da başladı. Bu görevi 1908 yılının Mart ayına kadar devam ettirdikten sonra Londra büyükelçiliğine atandı. 1909 yılının Şubat ayına kadar bu görevde kaldıktan sonra Osmanlı Hariciye Nazırı oldu.

Hariciye Nazırı oluşu

İttihat ve Terakki Fırkası hakkında oluşmuş bulunan İngiliz karşıtı görünümünü azaltmak veya ortadan kaldırmak istiyordu. Bu nedenle İngiliz yanlısı olarak bilinen Londra Büyükelçisi Mehmet Rıfat Paşa'ya Hariciye Nazırlığı'nı teklif etti. O sıralar bir nazırlık düşünmeyen Rıfat Paşa bu teklifi reddetti. ittihat ve Terakki söz konusu nazırlık için adı geçmeye başlayan, padişahlık yanlısı Tevfik Paşa'nın önünü kesmek için teklifinde ısrarcı oldu ve nihayetinde Rıfat Paşa görevi kabul ederek İstanbul'a yola çıktı, varıncaya kadar nazırlığa Gabriel Narodonkyan Efendi vekalet etmiştir. Paşa Şubat 1909-Ağustos 1911 tarihleri arasında Hariciye Nazırı olarak hizmet etti.[2]

Nazırlık sonrası görevleri

1911 yılının ekim ayında Paris büyükelçisi oldu. I. Dünya Savaşı'nın başladığı 1914 yılının Kasım ayına kadar bu görevde kaldı. Savaş biterek ateşkes imzalandıktan sonra 1918 yılının Ağustos ayında Berlin'e büyükelçi olarak gönderildi. Bu görevi 1919 yılının Mart ayına kadar sürdürdü. 1925 yılında öldü.[1]

Notlar

  1. Kuneralp 1999, s. 101.
  2. Mehmetefendioğlu 1996, s. 38, İkinci Bölüm.

Kaynakça

Siyasi görevi
Önce gelen:
Ahmed Tevfik Paşa
Osmanlı Hariciye Nazırı
Şubat 1909 - Ağustos 1911
Sonra gelen:
İbrahim Hakkı Paşa
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.