Yanko Fotiyadis Paşa

Yanko Fotiyadis Paşa (ö. 1892, Roma) Osmanlı Devleti'nde valilik ve büyükelçilik görevlerinde bulunmuş Rum asıllı bir devlet adamıdır.

Yanko Fotiyadis Paşa 1861 yılında Osmanlı Devleti'nin Atina büyükelçisi oldu[1]. 1870 yılında ise Floransa elçiliğine getirildi. Şura-yı Devlet üyeliğine atandı. 1878-1882 yılları arasında Girit Valiliği görevini yürüttü. 1885-1891 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin Roma Büyükelçiliğini yaptı. 1891 yılında görevden alındıktan sonra Roma'da yaşamaya devam etti ve 1892 yılında orada öldü.

Kaynakça

  1. Sicil-i Osmani, Mehmet Süreyya, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1996, ISBN 975-333-042-1
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.