Mahmud Celaleddin Paşa (1839-1899)

Mahmud Celaleddin Paşa (d. 1839- ö. 1899) Osmanlı devlet adamı ve Klasik Türk müziği bestecisiydi. Girit ve Bursa Valiliği, Maliye, Ticaret ve Nafia Nazırlıkları yaptı[1].

Mahmud Celaleddin Paşa

Mahmud Celaleddin 1839 yılında İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Kazasker Ziya Bey’in torunu, İstanbul Defterdarlığı’ndan Mehmed Aziz Bey’in oğludur.[2]

Mesleki kariyeri

Rüştiye ve Darülmaarif eğitimleri yanında özel öğretmenlerden arapça ve fransızca eğitimi almıştır. Kamu görevlerine 17 yaşında Bab-ı Ali'de Katip Muavini olarak başladı. Çok geçmeden titiz çalışması ve düzgün yazısıyla esas kadroya alınmış, kısa sürede başkatipliğe kadar terfi ettirilmiştır.[2]

Mehmed Emin Âli Paşa ile birlikte 1867 yılında Girit’te görevlendirildi.[2] 1866 yılında başlayan Girit’teki isyanın yatıştırılmasında Mehmed Emin Ali Paşa’nın gayrımüslim nüfus ile müslüman nüfus ayrıcalıklarını dengelemek konusundaki ustalıklı diplomasisi etkili olurken[3] Mahmud Celaleddin de çalışkanlığı ve titiz çalışmasıyla dikkati çekmiş, Mühürdarlıka getirilmiştir.[2] 1887 yılında Maliye Nazırı oldu. 1889 yılında Girit Valiliğine getirildi. 1891 yılında Ticaret ve Nafia Nazırlığı yaptı. 1897 yılında Halil Rıfat Paşa hükümetinde tekrar Nafia Nazırı oldu ve 1899 yılında ölene kadar bu görevde kaldı.

Mahmud Celaleddin Paşa siyasetteki rolünün yanı sıra Klasik Türk müziğine büyük katkılarda bulunmuştur. 25 kadar şarkısı günümüze ulaşmıştır. Müzik konusunda zamanın sanatçılarından Tanburi Cemil Bey, Kemençeci Vasilaki ve Lemi Atlı ile birlikte çalıştı. Sesinin güzelliği ile tanınırdı.

Kaynakça

  1. "Mahmud Celaleddin Paşa". 15 Eylül 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2009.
  2. Tâhir Aydoğdu, turkmusiki.com 20 Ekim 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  3. Hayrettin Pınar, ‘’Diplomasi ile Siyasetin Birlikteliği : Girit İsyanı ve Âlî Paşa’’ 14 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Sh.: 1
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.