Süleyman Refet Paşa

Arnavut Süleyman Refet Paşa (d. 1807 - ö. Aralık 1864) Osmanlı askeri.

Çuhadar Arnavut Mustafa Ağa'nın oğludur. Enderûn'dan yetişerek 1827'de Enderûn Çuhadarı oldu ve eğitim gördükten sonra 1830 yılında yüzbaşı, bir süre sonra Binbaşı ve Miralay, 1840 yılında Liva, 1842 yılında Ferik ve Hassa rütbesine terfi etti.

Eylül 1842'de Dâr-ı Şûra Reisi olarak atandı. Kasım 1844'te vezirlikle Meclis-i Vâlâ Reisi oldu. Bu görevini Temmuz 1845'e kadar sürdürdü. Temmuz-Aralık 1845 tarihleri arasında Serasker, Nisan 1846-Temmuz 1848 tarihleri arasında Paris Büyükelçisi, Temmuz 1848-Nisan 1849 tarihleri arasında Ticaret Nazırı, Mart 1849-Eylül 1851 tarihleri arasında Kaptan-ı Derya, Nisan-Eylül 1852 tarihleri arasında Hüdavendigar, Kasım 1852-Aralık 1854 tarihleri arasında Halep, Ocak 1855-Eylül 1856 tarihleri arasında Aydın, Eylül 1856 tarihleri arasında Şam, Aralık 1856-Ocak 1861 tarihleri arasında tekrar Hüdavendigar, Ocak-Eylül 1861 tarihleri arasında Edirne, Eylül 1861-Nisan 1864 tarihleri arasında Vidin ve Nisan-Aralık 1864 tarihleri arasında tekrar Edirne Valisi olarak görev yaptı.[1]

Edirne Valiliği görevindeyken Aralık 1864'te öldü.

Değerlendirme

Sicill-i Osmani'de şöyle değerlendirme yapılmaktadır:[2]

Tedbirli, güçlü, yumuşak huylu, cömert, şair, münşi idi. Orta boylu, balık etli, güzel yüzlüydü. Büyük oğlu Mehmed Fuad Bey 24 Kasım 1887 tarihinde vefat etmiş ve küçüğü Cevad Bey Çatalca'da mutasarrıf bulunmuştur.

Kaynakça

  1. Sinan Kuneralp, Son Dönem Osmanlı Erkân ve Ricali (1839-1922), Prosopoprafik Rehber, İstanbul 1999, s. 122.
  2. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, (haz. Nuri Akbayar), c. III, İstanbul 1996, s. 100.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.