Damat Gürcü Halil Rifat Paşa

Damad Gürcü Halil Rifat Paşa, (1795 - 4. Mart 1856) II. Mahmud ve Abdülmecid dönemlerinde görev yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. 4 kez Kaptan-ı Deryalık yapmıştır.

Damat Gürcü Halil Rıfat Paşa

Osmanlı devlet adamı Damat Mahmud Celaleddin Paşa'nın babası ve Prens Sabahattin'in dedesidir.

Yaşamı

Gürcü[1][2][3][4][5][6][7][8] asıllı olan Halil Rifat Paşa Koca Mehmed Hüsrev Paşa tarafından evlatlık alınıp yetiştirilen yüz kadar çocuktan birisiydi. Mühürdarlık ve hazinedarlık görevlerinden sonra Tophane müşirliğine (topçu sınıfı komutanı) yükseldi. Bu görevi sırasında Taksim Kışlası'nı yaptırdı.

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rusya'ya elçi olarak gönderildi. Rusya’dan döndükten sonra kaptan-ı derya oldu ve donanmayı gençleştirip ıslah etmeye çalıştı. 1834 yılında Padişah II. Mahmud'un kızı Saliha Sultan ile evlenerek Osmanlı hanedanına damat oldu. Bu evlilikten kızı Ayşe Sıdıkka Hanımsultan ve oğlu Sultanzade Abdülhamid Bey (küçük yaşta vefat etmiştir) dünyaya geldi. Saliha Sultan'ın genç yaşta ölümü üzerine İsmet Hanım ile yaptığı ikinci evlilikten Mahmut Celaleddin adlı oğlu dünyaya geldi[9].

1836'da serasker tayin edildi. 1839'da Ticaret Nazırı oldu. 1843'te ikinci defa kaptan-ı deryalığa tayin edildi. 1845'te Trabzon valiliği görevine getirildi. 1847'’de üçüncü kez kaptan-ı derya oldu. 1848–1854 yıllarında Aydın, Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaleti ve Bursa valiliklerinde bulundu. 1854-1855 arasında dördüncü defa kaptan-ı deryalık yaptı.

1856 yılında öldü ve Eyüpsultan'da bulunan Hüsrev Paşa Türbesi'nin bitişiğindeki türbesine gömüldü.

Kaynakça

  1. Gürcistan Dostluk Derneği web sitesi Halil Rıfat Paşa sayfası
  2. Hatice Aynur, Saliha Sultan'ın düğününü anlatan surnâmeler, 1834: Kısım. İnceleme ve tenkitli metin, Harvard University, Department of Near Eastern Languages and Civilizations, 1995, p. 8.
  3. Necdet Sevinç, Osmanlı sosyal ve ekonomik düzeni, Üçdal Neşriyat, 1985, p. 344.
  4. Osman Sak, İrfan Çalışkan, Tarihi, kültürü ve sanatıyla Eyüpsultan Sempozyumu, VII: tebliğler, Eyüp Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2003, p. 159.
  5. Mehmet Zeki Pakalın, Sicill-i Osmanî zeyli: Kemterî-Mehmed Tahir Bey, Türk Tarih Kurumu, 2008, p. 156.
  6. Ufuk Gülsoy, Osmanlı Gayrimüslimlerinin askerlik serüveni, Simurg, 2000, p. 43.
  7. Sinan Kuneralp, Son dönem Osmanlı erkân ve ricali, 1839-1922: prosopografik rehber, İsis, 1999, p. 75.
  8. Dünden bugüne İstanbul ansiklopedisi: A - Z, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1995, v.1 p. 266.
  9. Belkıs Altuniş Gürsoy, Damat Mahmud Celaleddin Paşa, IX. Eyüp Sultan Sempozyumu (13-15 Mayıs 2005) Tebliğ Kitapçığı, Erişim tarihi:22.05.2013
Askerî görevi
Önce gelen:
Kıbrıslı Mehmed Paşa
Kaptan-ı Derya
1854 - 1855
Sonra gelen:
Damad Mehmed Ali Paşa
Önce gelen:
Damad Mehmed Ali Paşa
Kaptan-ı Derya
1847 - 1848
Sonra gelen:
Damad Mehmed Ali Paşa
Önce gelen:
Çengeloğlu Tahir Mehmet Paşa
Kaptan-ı Derya
1843 - 1845
Sonra gelen:
Damad Mehmed Ali Paşa
Önce gelen:
Pabuççu Ahmed Paşa
Kaptan-ı Derya
1830 - 1832
Sonra gelen:
Çengeloğlu Tahir Mehmet Paşa
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.