Palabıyık Yusuf Paşa

Palabıyık Helvacı Yusuf Paşa , Kaptan-ı derya, mutasarrıf ve beylerbeyi (vali) görevlerinde bulunmuş Osmanlı devlet adamı.

Enderûn'dan yetişmedir. Hazine kethüdası Palabıyık Yusuf diye tanınmaktadır. Sivas beylerbeyliği yaptıktan sonra 1691/1692 yılında Kaptan-ı deryalık görevinde getirildi. Aynı yıl II. Ahmed' in kardeşi Gevherhan Sultan'la evlendi. 1694 yılında Sakız Adası' nın Venedikliler tarafından ele geçirilmesindeki ihmali üzerine görevinden alındı[1] ve bir süre Midilli kalesine hapsedildi[2]. 1698-1699 yılları arasında İstanbul kaymakamlığı görevinde bulundu. Diyarbekir (1705-1706)[3] ve Trabzon valiliği görevinden sonra 1707'de birinci kez Anadolu Beylerbeyi oldu. 1711-1712 yılları arasında yeniden İstanbul kaymakamı oldu. 1714'te ikinci defa Anadolu Beylerbeyliği'ne tayin edildiyse de aynı sene içerisinde önce Hamit Sancağı mutasarrıflığına getirildi[4]. Daha sonra Trabzon Valiliğine getirilen Yusuf Paşa, Trabzon Valisiyken Azak'ta öldü.[5]

Kaynakça

  1. ""AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA DÖNEMİ DENZİCİLİK ALANINDA YAPILAN FAALİYETLER", Selim Hilmi Özkan". 15 Şubat 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ocak 2016.
  2. ""İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi" Türkiye Yayınevi, 1971-İstanbul, İsmail Hakkı Danişmend" (PDF). 26 Ocak 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ocak 2016.
  3. ""OSMANLI HAKİMİYETİ SÜRESİNCE DİYARBAKIR EYALETİ VALİLERİ (1516-1838)", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10 Sayı: 1, Sayfa:233-287, ELAZIĞ-2000" (PDF). 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ocak 2016.
  4. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 165
  5. M. Süreyya, Sicill-i Osmanî, c. 5, s.1699.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.