Kara Nişancı Davud Paşa

Kara Nişancı Davud Paşa (ö. 1505 Gelibolu) Osmanlı devlet adamı ve denizcisidir. II. Mehmed saltanatında 1492 - 1503'te kaptan-ı derya olmuştur. Diğer devlet görevleri de yapmıştır.[1]

Hayatı

Kara Nişancı Davud Paşa'nın Fatih Sultan Mehmet'in adamlarından olduğu belirtilir. Padişah damadı olmuştur. 1493'te nişancılık görevini yapmıştır. 1497'de sancak paşası olmuştur. 1502'de kaptan-ı derya görevine atanmış ve Gelibolu beyi olmuştur. Bu görevle birlikte kubbe veziri olma şerefi de verilmiştir. 1503'te emekli olup bu görevden ayrılmıştır. 1505'te Gebze'de öldü.[1]

Üsküdar'da yaptırdığı bir camii ve imareti vardır.[2] Üsküp'te de birer camii ve imaret yaptırmıştır.[1]

Kaynakça

  1. Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.II s.324
  2. Kara Nişancı Davud Paşa Camii tanıtımı

Dış bağlantılar

  • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.II s.324
Askerî görevi
Önce gelen:
Güveği Sinan Paşa
Kaptan-ı Derya
1492 - 1503
Sonra gelen:
Küçük Davud Paşa
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.