Aşçı Mehmed Paşa

Aşçı Mehmed Paşa (ö. 1716, Trablusgarp) Osmanlı denizcisi. III. Mustafa saltanatında 1702 - 1703 ile III. Ahmet saltanatında Ekim 1713 - Ocak 1714 tarihleri arasında iki kez kaptan-ı derya olarak görev yapmıştır. Sancak beyliği ve valilik görevleri de verilmiştir.[1]

Abazadır. Tersaneden yetişti. Sonra kul kethüdası oldu. 1702'de ilk kez kaptan-ı derya görevine getirildi ve 1703'de azledilene kadar bu görevde bulundu. Azledilmesi nden hemen sonar Safed sancakbeyi görevi verildi. Sonra yine tersana görevine gelip kalyonlar başkaptanı tayin edildi.[1]

Ekim 1713 ikinci kez kaptan-ı derya yapıldı ve Ocak 1714'te bu görevden ayrıldı. Az müddet sonra yine kaptan-ı humâyûn oldu.[1]

1714'te Trablusgarp valisi tayin edildi. Bu görevde iken 1716 öldü.[1]

Kaynakça

  1. Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.İV s.211
Askerî görevi
Önce gelen:
Silahdar Süleyman Paşa
Kaptan-ı Derya
Ekim 1713 - Ocak 1714
Sonra gelen:
İzmirli Süleyman Paşa
Önce gelen:
Abdülfettah Paşa
Kaptan-ı Derya
1702 - 1703
Sonra gelen:
Küçük Osman Paşa
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.