Has Yunus Bey

Has Yunus Bey Osmanlı denizcisi ve kara gücü komutanı. 1453 - 1456 döneminde Osmanlı kaptan-ı deryası görevi ile nispeten yeni kurulan Osmanlı donanması komutanlığı yapmıştır.

Ümeradan olup 1454'te kaptan-ı derya olarak tayin edilmiştir.[1] Bu görevde iken Enez kasabasını Osmanlı devleti eline geçirmiştir, 1456'da kaptan-ı derya görevinden ayrılmıştır [2] Kaptan Paşa Kasım Bey kaptan-ı derya görevine getirilmiştir.

1468'de Taşoz adasını fethetmiştir, Ardından Akkoyunlu Hükümdarı olan Uzun Hasan'la yapılan savaşta ölmüştür.[1] Mezarının Enez kasabasındaki Osmanlı mezarlığında bulunduğu iddia edilmektedir.

Kaynakça

  1. Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.İV s.676
  2. Sicill-i Osmani görevden ayrılma tarihini 1467 olarak vermiştir,

Dış bağlantılar

  • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.IV s.230
Askerî görevi
Önce gelen:
Hamza Bey
Kaptan-ı Derya
1456 - 1459
Sonra gelen:
Kaptan Paşa Kasım Bey
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.