Hacı Benli Mustafa Paşa

Hacı Benli Mustafa Paşa (ö. Nisan 1762 Belgrad) Osmanlı denizcisi ve idarecisi. III. Mustafa saltanatında Ekim 1760 - Şubat 1761 döneminde kaptan-ı derya görevi yapmıştır. Belgrad muhafızlığı görevinde de bulunmuştur.[1]

Hayatı

Babası silahdar ağa kahvecisi İbrahim Ağa olup Safranbolu halkındandır. Önce Deli Hüseyin Pasazade Sarı Mustafa Paşa'ya intisap edip ona kethüda olmuş ve sonra onun kapıcıbaşı görevine yükselmiştir. Sonra diğer görevlerde de bulunmuştur. Ağustos 1758'de "kapıcılar kethudası vekili" ve sonra "imrahor-u evvel" olmuştur.[1]

Ekim 1760'ta vezirlik rütbesi de verilerek kaptan-ı derya görevine getirilmiştir. Şubat 1761'de bu görevden alınarak Belgrad muhafızı olarak atanmıştır. Bu görevde iken Nisan 1762'de öldü.[1]

Sicill-i Osmani'de " İktidar sahibi, yumuşak huylu ve iyi idareciydi." olarak değerlendirilmiştir.[1]

Kaynakça

  1. Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.IV s.437
Askerî görevi
Önce gelen:
Abdülkerim Paşa
Kaptan-ı Derya
Ekim 1760 - Şubat 1761
Sonra gelen:
Hacı Hasan Paşa
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.