Kara Mehmed Paşa (1828 ölümlü kaptan-ı derya)

Kara Mehmed Paşa, 1822-1823 yılları arasında Osmanlı kaptan-ı deryalığı görevini yapmış denizci.

Kapucubaşı, topcu ve sipahiler ağalığı görevlerinde bulundu. Daha sonra Rumeli müfettişliğine getirildi. Haziran 1820'de vezaretle Biga mutasarrıfı ve Çanakkale Boğazı muhafızı oldu. Kasım 1821'de Karadeniz seraskeri, Haziran 1822'de Kaptan-ı Derya oldu. Aralık ayında Ankara ve Çankırı valiliğine getirildi. Aralık 1823'te azledildi. Daha sonra Limni muhafızlığına getirildi. 1828'de öldü.

Kaynakça

Askerî görevi
Önce gelen:
Nasuhzade Ali Paşa
Kaptan-ı Derya
1822 - 1823
Sonra gelen:
Koca Mehmed Hüsrev Paşa
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.