Mehmed Süreyya

Mehmed Süreyya (Osmanlıca:محمد ثریا  d. 1845, İstanbul - ö. 12 Ocak 1909, İstanbul) Sicill-i Osmani (سجل عثمانی) adlı eseriyle tanınan bir biyograf ve vakavünis.

1863'ten itibaren Bâb-ı Âli'ye giren Mehmed Süreyya Ceride-i Havadis gazetesinde çalışmıştır. Aralarında Arapça, Farsça, Çağatayca ve Tatarca dillerinin sözlükleri olmak üzere 40 üzerinde eser kaleme aldığı bilinmektedir. Nuhbetü'l-Vekayi adlı eseri 1876 yılında yayınlanmıştır. Bu eserde 1831-1875 yılları arasında bazı Osmanlı devlet adamlarının tayin, azil ve ölüm tarihleri gibi bilgiler aktarılmaktadır.

Mehmed Süreyya'nın opus magnumu Sicill-i Osmani yahut Tezkire-i Meşahir-i Osmaniye (سجل عثمانی یاخود تذکرهٔ مشاهیر عثمانیه) içerisinde ünlü şahsiyetlerin hayatlarına dair bilgilerin listelendiği bir ansiklopedidir. Bu eser 1890 ila 1899 yılları arasında yayınlanmıştır. Modern Türkçeye aktarılan yeni bir versiyon 1969 yılında Gültekin Oransay tarafından yeniden yayınlanmıştır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.