Cafer Paşa

1579'dan evvel Anadolu Beylerbeyi oldu. 1582'de Rumeli Beylerbeyliği'ne nakledildi.

Cafer Paşa , Osmanlı devlet adamı.

Naima'nın belirttiğine göre, Sadrazamlık mührü Derviş paşaya verildiği gün, kapudanlık yine kendi arziyle sâbıkaa üç defa. Kıbrıs beylerbeyisi olan frenk Cafer paşaya "derya fenninde mahirdir" deyup tevcih olundu. Frenk asıllıdır.

Kütahya'da mescit, darülkurra, çeşme ve Büyüksaka Köyü'ne cami yaptırmıştır.[1]

Kaynakça

  1. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kütahya Şehri, 1932, s, 160
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.