Küçük Osman Paşa

Küçük Osman Paşa (ö. 1726, Sayda), sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı.

Çerkes kökenli olan Osman Paşa'nın oğlu Hafız Ahmed'dir. Enderûn'da yetişti. Silahtarlıktan 1693'da Hanya Eyalet valisi oldu. Daha sonra kubbealtı vezirliğine girdikten sonra aynı yıl sadaret sadrazamı oldu (1695).[1] II. Mustafa'nın kız kardeşı olan Ümmü Gülsüm Sultan'la evli'ydi. 1696'da Halep valiliğinden Anadolu valiliğine atandı. 1697'de Şam valiliğine tayin edildi.[2] 6 Kasım 1704'te kaptan paşalığı Mehmet Ağa'ya devretti. 1719-1720 yıllarında 8 ay Diyarbekir valiliği yaptı.[3] Eyālet-i Ṣaydā valiliği sırasında öldü.

Kaynakça

  1. Büyük Larousse, Gelişim Yayınları, c, 15
  2. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1632, s, 165
  3. Doç.Dr.İbrahim YILMAZÇELİK, OSMANLI HAKİMİYETİ SÜRESİNCE DİYARBAKIR EYALETİ VALİLERİ (1516-1838)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.