Mahmud Esad Paşa

Mahmud Esad Paşa (d. 1837 - ö. 1895) 19. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı diplomatıdır. Atina, Roma, Viyana ve Paris büyükelçilikleri görevlerinde bulunmuştur[1].

Mahmud Esad Paşa 1837 yılında İzmir'de doğdu[2]. 1853 yılında Tercüme Odası'na girdi. 1855 yılında Paris'e öğrenime gönderildi. 1857 yılında Sankt-Peterburg elçiliğinde katip olarak diplomatlık görevine başladı. Eylül 1872-Ekim 1874 tarihleri arasında Atina elçisi, Haziran 1876-Eylül 1877 tarihleri arasında Roma elçisi, Eylül 1877-Mart 1879 tarihleri arasında Viyana büyükelçisi ve Eylül 1880-Mart 1894 tarihleri arasında ise Paris büyükelçisi olarak görev yaptı.

12 Nisan 1895 tarihinde İstanbul'da öldü ve II. Mahmut Türbesi bahçesinde defnedildi.

Kaynakça

  1. Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839 - 1922) Prosopografik Rehber, Sinan Kuneralp, ISIS Press, İstanbul, ISBN 9784281181, 1999
  2. Sicil-i Osmani, Mehmed Süreyya Bey, Cilt:2, Sayfa: 487, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1996
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.