Mehmed Şekib Paşa

Mehmed Şekib Paşa (?-1854, İstanbul), Tanzimat döneminin Hariciye Nazırlığına kadar yükselmiş bir Osmanlı diplomatıdır.[1][2]

Mehmed Şekib Paşa
Osmanlı Hariciye Nazırı
Görev süresi
1844-1844
Yerine geldiği Sadık Rıfat Paşa
Yerine gelen Mehmed Emin Âli Paşa
Kişisel bilgiler
Ölüm 15 Aralık 1854
İstanbul

Divan-ı Humayun kaleminde yetimiştir. 1833'te Rusya İmparatorluğu'na Osmanlı Devleti Peterburgs Elçiliği baş katibi olarak ilk diplomatık göreve atanmıştır. İstanbul'a döndükten sonra Amedi halifesi ve Eylül 1837'de Amedi olmuştur. Temmuz 1839'da beylikçiliğe terfi etmiş ve "Meclis'i Ahkamı Adliye (Yargıtay)" üyeliğine getirilmiştir.[2]

Şubat 1840'ta hariciye müsteşarlığı payesi verilmiş ve Osmanlı Devleti Londra Büyükelçisi olmuştur. Bu görevde iken Avrupa'nın "güçlü devletleri"yle Osmanlı Devleti arasında Mısır'la igili konular hakkında imzalanan Londra Antlaşması'nin müzakerelerinde Osmanlı Devleti'ni temsil etmiştir. 3 Temmuz 1840'ta da Mısır sorununu çözümleyen antlaşmayı Osmanlı Devleti temsilcisi olarak imzalamıştır. Ocak 1840-Ocak 1842 ve Aralık 1845-Ekim 1846 tarihleri arasında 2 kez daha Londra büyükelçiliği görevinde bulunmuştur.[2]

Ayrıca 1844 tarihinde arasında Hariciye Nazırlığı'na atanmıştır. Bu görevde iken Berriyetukşam'da çıkan olayları inceleyip gidermek için Lübnan'a gönderilmiştir. Burada sorunları çözümlamek için aldığı şiddetli tedbirler dipomatlığı hakkında şikayetler doğurmuş ve Babıali ihtiyatlı davranarak Mehmet Șekib Paşa'yı bu görevden ve Hariciye Nazırlığı'ndan azletmiştir.[2]

Takiben 20 Eylül 1840'ta İstanbul'dan da uzaklaştırıp ikinci defa Londra Büyükelçisi olarak göreve atanmıştır. Ekim 1846'da Viyana büyükelçiliğine atanip bgörevde Eylül 1848 tarihine kadar kaldı. Bu görevden İstanbul'a döndükten sonra Meclis-i Vâlâ üyeliği görevi verilmisdir. Şubat 1854'te Ömer Paşa'ya ferman götürdükten sonra dönüşte sedaret müsteşarlığı gibi görevinde bulundu. 23 Mart 1854'te vezir unvanı ile Meclis-i Vala reisi yapıldı.[3].

25 Aralık 1854 tarihinde İstanbul'da öldü. Mezarı Eyüp'te Bostan İskelesi'ndedir.[2]

Oğlu Ahmed Arifi Paşa (1819-1895) sadrazamlık, Hariciye, Maarif, Adliye Nazırlıkları ve Şura-yı Devlet reisliği gibi birçok görevlerde bulunmuş bir devlet adamıdır.

Mehmed Şekib Paşa'nın Eyüp Sultan, Bostaniskelesi Sokağında yer alan kabri.

Kaynakça

  1. Kuneralp, Sinan (1999) "Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839 - 1922) Prosopografik Rehber", İstanbul: ISİŞ Press, , ISBN 9784281181.
  2. Yalçınkaya, M. Alaaddin, (1999) "Şekib Paşa" Yaşam ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Cilt:2 say.:578-579. İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, ISBN 975-09=8-0071-0
  3. Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, C.III< İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383

Dış bağlantılar

  • Yalçınkaya, M. Alaaddin, (1999) "Şekib Paşa" Yaşam ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Cilt:2 say.:578-579. İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, ISBN 975-09=8-0071-0
  • Kuneralp, Sinan (1999) Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839 - 1922) Prosopografik Rehber,, İstanbul: ISIS Press, ISBN 9784281181.
  • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.III,
Siyasi görevi
Önce gelen:
Sadık Rıfat Paşa
Osmanlı Hariciye Nazırı
1844
Sonra gelen:
Mehmed Emin Âli Paşa
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.