İbrahim Haydar Efendi

Haydar Efendi (d. 1825 - ö. 1885), Türk siyasetçi.

Hicri 1241 yılında İstanbul'da doğmuştur. Mekteb-i Maarif-i Adliye'de Arapça ve Farsça tahsil ederek diploma almış, Tercüme Odası'nda Fransızca, umumi tarih ve aritmetik okumuştur. 1844 yılında Divan-ı Hümayun Kalemi'ne girmiş ve Mühimme Odası ile Tercüme Odası'nda görev yapmıştır. 1851 yılında Serkatiplik göreviyle Romanya'ya tayin olmuştur. Daha sonra Tahran Sefareti'ne müsteşar olmuştur. Paris ve Petersburg'da maslahatgüzarlık, 6 yıl Viyana Sefareti'nde görev yapmıştır.

15 Eylül 1870 ile 15 Eylül 1871 tarihleri arasında İstanbul Şehremaneti (Belediye Başkanı) Olmuştur. Bu vazifeden sonra Ankara Valiliği, çeşitli sefaret görevleri, Tanzimat Meclis Azalığı, Hariciye Müsteşarlığı yapmıştır. Telgraf ve Posta Nezareti'nde iken azledilmiştir. Cenazesi, Haydarpaşa'daki kabristana defnedilmiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.