Hekim İsmail Paşa

Hekim İsmail Paşa, (d. 1807, İzmir Türkiye - ö. 1880), Osmanlı siyasetçi.

Sakız Adasından İzmir'e hicret eden bir Rum ailesine mensuptur. Rum fetretinde esir olarak Hacı İshak Efendi isimli bir cerrah tarafından satın alınmış, efendisinin iyi davranışı dolayısıyla kalbi İslam'a ısınmış ve Hicri 1230 (1814-15) senesinde ihtida etmiştir. Efendisinin yanında cerrahlığı öğrenmiştir. Hassa Üçüncü Piyade Alayı'na cerrah tayin olunmuş, bir süre tıp tahsilinde bulunduktan sonra mesleğini geliştirmek üzere Paris'e gitmiştir.

İstanbul'a dönüşünde önce Cerrahhane-i Hassa Müdürlüğü'ne tayin edilmiş, Hekimbaşı olmuş ve Mekteb-i Tıbbiye Nazırlığı yapmıştır. Daha sonra Nafıa ve Ticaret Nazırlığı, 1855 yılında Meclis-i Vâlâ-yı Tanzimat üyeliği, Girit, İzmir ve Selanik valilikleri Şura-yı Devlet üyeliği yapmıştır. 11 Temmuz 1873 - 30 Ekim 1873 tarihleri arasında Şehremaneti görevine getirilen İsmail Paşa, kısa bir süre sonra tekrar Ticaret ve Nafıa Nazırlığı'na getirilmiştir. Aynı yıl 17 Şubat 1874 - 13 Mart 1874 tarihleri arasında yeniden Şehremaneti görevine nasbedilmiştir. Bu görevde iken rahatsızlık geçirmiş ve emekli edilmiştir. hicri 1297 senesinde 73 yaşında iken vefat etmiş, II. Mahmut Türbesi bahçesinde gömülmüştür.

İzmir valiliği esnasında Atça'nın Yağdere köyü merkezli olarak patlayan Sinanoğlu (oğul) efe isyanına Arnavutluk'tan özel olarak getirttiği birliklerin yardımıyla son vermiş ve Sinanoğlu'nu idam ettirmiştir.

Şair ve müzisyen Leyla Saz Hanımın babasıdır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.