Aleko Paşa

Aleko Paşa ya da Bulgarca adıyla Aleksandr Stefanov Bogoridi (1822 - 17 Temmuz, 1910) Bulgar asıllı Osmanlı devlet adamı ve Bulgaristan'ın özerklik kazanması sonucu kurulan Şarki Rumeli Vilayeti'nin ilk valisiydi.

Aleko Paşa

Aleko Paşa 1822 yılında İstanbul'da doğdu ve Müslüman oldu. Bulgar asıllı Osmanlı devlet adamı Stefanaki Bey'in oğluydu. Fener Rum Erkek Lisesi'nde öğrenim gördü. Daha sonra Almanya'ya giderek hukuk eğitimi aldı. Osmanlı Devleti'nin çeşitli kademelerinde görevler yaptı.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşını Osmanlıların kaybetmesi üzerine 13 Temmuz 1878 tarihinde imzalanan Berlin Antlaşması'yla Bulgarların kendi kendilerini yönettiği Filibe merkezli özerk bir Şarki Rumeli Vilayetinin kurulmasına karar verildi. Aleko Paşa bu bölgenin valiliğine getirildi. 29 Nisan 1879'da Rus Çarı II. Aleksandr yeğeni I. Aleksandr'ın Bulgar Knezliğine getirilmesini önerdi. Bulgar Millet Meclisi I. Aleksandr'ın seçimini onayladı. 1886 yılında I. Aleksandr'ın tahttan indirilmesi üzerine Aleko Paşa'nın Bulgar Knezi olması düşünüldü ama bu durum gerçekleşmedi. Aleko Paşa 1910 yılında Paris'te öldü.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.