Mehmed Nabi Bey

Mehmed Nabi Bey ya da Menemenlizade Mehmed Nabi Bey (1868-1924)Osmanlı Devleti'nin son döneminde hizmet vermiş bir devlet adamıdır.

Mehmed Nabi Bey 1868 yılında doğdu[1]. Nisan 1908-Ekim 1911 tarihleri arasında Atina elçiliği, Ekim 1911-Ekim 1912 tarihleri arasında da Sofya elçiliği yaptı. Trablusgarp Savaşı'nın bitmesinden sonra İtalya'yla imzalanan Uşi Antlaşmasının müzakerelerine katıldı. Antlaşmanın imzasından sonra Roma'da kalarak Kasım 1915 tarihine kadar Roma büyükelçiliği yaptı. 1918 yılının Ekim ayında Hariciye Nazırı oldu. Kasım ayına kadar bu görevi sürdürdü. Daha sonra Kasım 1920-Kasım 1922 tarihleri arasında Paris'e mümessil olarak gönderildi. 1924 yılında öldü.

Kaynakça

  1. Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839 - 1922) Prosopografik Rehber, Sinan Kuneralp, ISIS Press, İstanbul, ISBN 9784281181, 1999.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.