Yemen'deki Yahudilerin tarihi

Temani (ya da Yemen Yahudileri) Arap Yarımadası'nın güney ucundaki Yemen'de yaşayan veya ataları yakın zaman kadar Yemen'de yaşamış olan Yahudilere denir. Sihirli Halı Operasyonu (Operation Magic Carpet) ile Haziran 1949 ve Eylül 1950 tarihleri arasında hemen hemen bütün Yemen Yahudileri İsrail'e getirtilmiştir. Bugün Temaniler'in çoğunluğu İsrail'de yaşarken küçük bir kısmı da ABD ve diğer ülkelerde yaşamaktadır. Yemen'de yaşayan Yahudilerin sayısı ise diğer Yemen Yahudilerine kıyasla bir elin parmakları kadardır.

Yemen Yahudileri
תֵּימָנִי / Temani
Önemli nüfusa sahip bölgeler
İsrail 360.000
ABD 30.000
Yemen 400
Diller
İbranice, Arapça, Yemen İbranicesi, Yahudi Yemen Arapçası
Din
Musevilik
Map of the modern state of Yemen
Kipa takkesi, dua şalı ve tefilini ile sabah ibadetini yapan bir Yemenli Yahudi.

Temaniler, geliştirdikleri kendilerine has gelenekleriyle Aşkenaz ve Sefarad Yahudilerin'den ayrılırlar. Birçok Mizrahi kültürünün Sefarad kültürüyle entegre olması ve Temaniler'in Sefarad kültürüyle tanışmış olmaması Temaniler'in Mizrahi olup olamayacağı konusunu tartışmaya açar.

        
Yahudilik

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.