Davud

Davud (Arapça: داود, Dâwūd; İbranice: דָּוִד, romanize: Dāwīḏ, lit. "sevilen kişi"; Latince: Davidus),[1] Tanah'a göre, İşboşet'den sonra gelip, üçüncü İsrail ve Yahuda Birleşik Monarşisi kralı olmuş olan Yahudi kral ve din büyüğüydü. Samuel'in Kitaplarında ise David, önce bir müzisyen, daha sonra düşman şampiyonu Câlût'u öldürerek şöhret kazanan genç bir savaşçı olarak tanımlanmaktadır.[2]

Davud
Nicolas Cordier'in "Kral Davud" heykeli
İsrail kralı
Hüküm süresi y. 1010–970 BCE
Önce gelen İşboşet
Sonra gelen Süleyman
Eş(leri) 8 eş
Çocukları

Süleyman

18'den fazla çocuk
Babası Yesse
Annesi Nitzevet bat Adael
Dini

Yahudilik (museviliğe göre)

İslam (islama göre)

Aynı zamanda Davud, Kudüs şehrini kurmuş ve bu yeni şehre Ahit Sandığı'nı getirtmiştir. Tanah ve Kur'an-ı Kerim'de Davud bir peygamberdir. İncil'de ise Eski Ahit'teki önemli din büyüklerinden biri olarak görülür.

Yahudiler, Tanah'ın Zebur kısmını oluşturan 150 şiirin Davud tarafından yazıldığı kabul edilir. Bu şiirler gerek Museviliğin gerek Hristiyanlığın en sevilen dini metinleri arasındadır. Fakat Kur'an'a göre Zebur, şiir kitabı olmayıp bir vahiy olarak Davud Peygamber'e Allah tarafından indirilmiştir.

Tanah ve Eski Ahit'te Davud

Tanah ve Eski Ahit'te Davut'un hayat hikâyesi I.Samuel kitabının ikinci yarısı ile II.Samuel kitabının tamamını kapsar. Ondan Tanah'ta şöyle bahsedilir:

"Birinci Yahudi kralı olan Şaul Tanrı'nın takdisini kaybeder. Bunun üzerine Peygamber Şamuel (Samuel), Yahudaoğullarından koyun çobanı olan Yesse'nin (İngilizce: Jesse) soyundan krallar geleceğini bildirir. Yesse'nin sekiz oğlundan en küçüğü çoban Davud kralın sarayına alınır. Şaul'un Filistinlilerle karşı yaptığı savaşta Davut tek başına dev Calud'a karşı savaşır; sapanıyla attığı taşla onu yener ve kafasını keser. Bunun üzerine Şaul damadı Davud'u kıskanır ve öldürülmesini emreder. Ancak Davut'a derin bir sevgi ile bağlı olan Şaul'un oğlu Yonatan (İngilizce: Jonathan), Davud'u korur ve kaçmasını sağlar. Davud yıllarca çölde yaşar. Daha sonra Araplara sığınır.[3][4] While the Bible does not name his mother, the Talmud identifies her as Nitzevet, a daughter of a man named Adael, and the Book of Ruth claims him as the great-grandson of Ruth, the Moabite, by Boaz.[5]

Davud Talut (Saul)'a lirini çalarken

Filistinlilerle yapılan bir savaşta Şaul ve Yonatan öldürülür. Davut pişmanlıkla onların yasını tutar. Yahudi ileri gelenleri tarafından 30 yaşında kral seçilir. Hebron'da kutsal yağla meshedilir. Kenanlılara ait olan Siyon (Kudüs) kalesini ele geçirerek burayı kendine başkent yapar. Tanrı'nın On Emri'ni içeren sandukayı buraya getirerek büyük bir tapınak inşa etmeye karar verir. Ancak Peygamber Natan onu bu kararından vazgeçirir. (Tapınağı, Davud'un oğlu Süleyman inşa edecektir.) Davud, tüm Yahudi aşiretlerine boyun eğdirir, Ürdün ve Suriye'yi fetheder.

Davud evli bir kadın olan Batşeba'yı sever, kadının kocası olan Hititli Uriya'yı öldürterek Batşeba'ya sahip olur. Tanrı bunun üzerine kendisini lanetler; Batşeba'dan doğan oğlu yedi günlükken ölür. Mezmurların bir bölümü, Davud'un bu olay üzerine duyduğu acı ve pişmanlığı anlatır.[6]

Son yıllarında Davud'un sevgili oğlu Abşalom babasına karşı isyan eder. Baba ile oğlun orduları karşı karşıya gelir; Abşalom öldürülür. Davud 36 yıl hüküm sürdükten sonra ölür. Yerine Batşeba'dan olan oğlu Şolomon (Süleyman) geçer."

Kur'an'da Davud

Antik İsrail

Davud'un adı Kur'an'da 16 yerde geçer: Allah'ın Davud'a krallık ve bilgelik verdiği, Davud'a demiri işleme sanatını bahşedip ondan bedeni koruyan örtüp koruyan zırhlar yapma yeteneği verdiği, Davud'un Talut (Saul) ile girdiği bir savaşta güçlü bir dev olan Câlût'u (Golyat) öldürdüğü, Allah'ın bazı peygamberleri diğerlerinden üstün kıldığı ve Davud'a Zebur'u verdiği, onu ve soyunu dünyaya hakim kıldığı, Davud'un koyunlarla ilgili ihtilafa düşen iki ortağın davasında yargıçlık ederek adalet konusunda düştüğü çelişkiden kurtulmasının sağlandığı, dağların ve kuşların Davud'la Süleyman'ı yücelttiği ifade edilir. Kuran'da kral Şaul'un adı Tâlût olarak geçer.[7]

İslâm geleneğinde Davud'un sesinin çok güzel olduğu söylenir. "Dâvûdî ses" deyimi buradan gelmektedir. Yine bir gün oruç tutup bir gün tutmamaya da ''Dâvudi orucu'' denmektedir. Allah katında en sevimli orucun Davud'un orucu olduğu belirtilir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. G. Johannes Botterweck; Helmer Ringgren (1977). Theological Dictionary of the Old Testament. Wm. B. Eerdmans Publishing. s. 158. ISBN 978-0-8028-2327-4.
  2. Isbouts, Jean Pierre. "Why King David is one of the Bible's most compelling characters". nationalgeographic.com. National Geographic. 13 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Eylül 2020.
  3. "JESSE'S SONS—How many sons did Jesse, King David's father, have? • ChristianAnswers.Net". christiananswers.net. 23 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Eylül 2019.
  4. "1 Chronicles 2:16 Their sisters were Zeruiah and Abigail. And the three sons of Zeruiah were Abishai, Joab, and Asahel". biblehub.com. 23 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Eylül 2019.
  5. Babylonian Talmud, Tractate Bava Batra 91a
  6. "1 Samuel 25:14". 20 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ağustos 2018.
  7. Sara M. Koenig (8 Kasım 2011). Isn't This Bathsheba?: A Study in Characterization. Wipf and Stock Publishers. ss. 69-. ISBN 978-1-60899-427-4.

Dış bağlantılar

Wikimedia Commons'ta Davud ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur.

İşboşet
Davud hanedanlığı
Resmî unvanlar
Önce gelen
İşboşet
İsrail Kralı
MÖ 1000-962
Sonra gelen
Süleyman
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.