Babil Sürgünü

Babil Sürgünü ya da Babil Esareti, Yehuda Krallığı'nın Babilliler tarafından MÖ 598/7 ve MÖ 587/6 yıllarında fethedilmesi sonucu Yahudilerin Babil'e sürülmesi ve buradaki tutsaklık dönemi.[1] Sürgün dönemi, MÖ 538'de Babil'in Persler tarafından fethedilmesi ile resmen sona ermiştir. Pers Kralı Büyük Kiros, Yahudilerin Filistin'e dönmelerine izin vermiştir.[1]

        
Yahudilik

Tarihçiler, Filistin'deki ayaklanmalar nedeniyle birkaç defa sürgün yaşandığı, tüm Yahudilerin yurtlarını terk etmek zorunda bırakılmadığı, bir kısım Yahudi'nin sürgün bittikten sonra Babil'de kalmayı tercih ettikleri ve böylece ilk Yahudi diasporasını oluşturdukları konusunda hemfikirdir.[1]

Esaretin süresi

Kitabı Mukaddes'in Yeremya (İng: Jeremiah) bölümünde Babil Sürgünü'nün 70 yıl sürdüğü yazar.[2]

Birçok akademisyen ilk tehcirin MÖ 597'de gerçekleştiğini, bu tarihte Kral Yekhanya'nın (İbranice: יְכָנְיָה‎, jəxɔnjɔh) tahttan indirildiğini, ailesi, saray erkanı ve binlerce işçisiyle birlikte sürgün edildiğini söyler. Bu durumda sürgünün süresi yaklaşık 60 yıldır.[1] Bazı akademisyenler ise ilk tehcirin MÖ 586'da, Kudüs'ün Nebukadnezar tarafından yakılıp yıkılmasından sonra gerçekleştiğini ve sürgünün 48 yıl sürdüğünü söylerler. Kitabı Mukaddes'teki 70 rakamını doğru kabul edenler ise MÖ 608 - 538 ya da MÖ 586 - 516 tarihlerini telaffuz ederler. 516 yılı Kudüs Tapınağı'nın yeniden inşa edildiği tarihtir.[1]

Notlar

Kaynakça

Dipnotlar

  1. "Exile Babil Sürgünü." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc.
  2. RAB diyor ki: “Babil'de yetmiş yılınız dolunca sizinle ilgilenecek, buraya sizi geri getirmek için verdiğim iyi sözü tutacağım. (Yeremya 29:10)
Antik İsrail
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.