Yingliş

Yingliş, İngilizce konuşulan ülkelerde Yidiş dilini konuşanların bu iki dili sentez haline getirip yarattıkları neolojizmler bütünüdür. İngilizce gramere Yidiş kelimeler katılarak konuşulan bu dil Ortodoks Yahudiler'in konuştuğu Yeşiviş diliyle paralellik göstermesine rağmen bu iki dil birbirinden farklıdır.

Yahudi dilleri

Yingliş, Yahudilerin yanı sıra, Yahudilerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerde (özellikle Kuzey Amerika'da) Yahudi olmayanlar tarafından da konuşulduğu görülür.

SIL dil kodu YIB'dir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.