Kırımçakça

Kırımçakça veya Kırımçak Türkçesi Kırım'da Kırımçaklar tarafından konuşulan bir Türk dilidir. Türk dilleri arasında Kıpçak grubundandır. Genellikle Kırım Tatarcasının bir lehçesi (diyalekt, ağız) olarak kabul görür. Uzun zaman Müslümanlarla beraber yaşadıkları için Kırımçakçada Arapça ve Farsça kelimeler çoktur. Şu anda konuşan sayısı 785 civarındadır. Konuşanların çoğunluğu Yahudi olduğundan bu dile İbranice ve Aramice'den kelimeler girmiştir. Yahudilerin yanı sıra bu dili konuşanlar arasında Müslümanlar da vardır.

Kırımçakça
Ana dili olanlar Kırım,
Türkiye
İsrail
Konuşan sayısı 785  (tarih gerekli)
Dil ailesi
Varsayılan
  • Kırımçakça
Yazı sistemi Latin
Dil kodları
ISO 639-1
ISO 639-2
ISO 639-3 jct

Kıyaslama

Kırımçakça Türkçe
adam oğlı insan oğlu
agarag beyaz, akça
agay ağa, ağabey, büyük
al al, kırmızı
ax ak, beyaz
baar bahar
baş ogınde yıl dönümünde, ilk günde
arıslan aslan
yaka yaka
yulduz yıldız
yanhı yeni
tülkü tilki
imirtha yumurta
tengiz deniz
kumuş gümüş
ögüz öküz
koy koyun
suv su
agaç ağaç
Yahudi dilleri

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.