Yahudi Latincesi

Yahudi Latincesi veya La'az başta İtalya Yarımadası ve Gallia Narbonensis'de olmak üzere eski Roma İmparatorluğu'nda yaşayan Yahudiler'in konuştukları dildir. "La'az" (לעז) "yabancı dil" özellikle "İbranice olmayan dil" demektir.

Yahudi dilleri

Yahudi Latincesi'nin Yahudi-Romen dillerinin başlangıç noktası olduğu düşünülür. Bunun en katı örneği Şuadit'teki fonolojik benzerliklerdir. Bu teoriye göre Şuadit ve Zarfatik La‘az ha-Ma‘rav (batı Yahudi Latincesi), İtalkian ise La‘az ha-Darom (güney Yahudi Latincesi) kollarına aittir. Yahudi Latincesi'nin Katalanik, Lusitanik ve Ladino ile olan bağı diğer Yahudi-Romen dillerine kıyasla daha azdır.

Yahudi Latincesi'nin Yahudi-Romen dilleri üzerindeki etkisinin yanı sıra, İtalkian, Zarfatik ve Şuadit aracılığıyla Yidiş ve Rotwelsch dilleri üzerinde de etkisi olduğu düşünülmektedir.

İlgili diller

Yahudi-Romen dillerinin Yahudi Latincesi ile olan tarihsel ilişkisi hala bir tartışma konusudur.

Yahudi Latincesi'nin, üzerinde etkisi olduğu düşünülen diller şunlardır:

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.