Yeşiviş

Yeşiviş daha çok Yeşiva'ya giden kişiler tarafından konuşulan, İngilizce, İbranice ve (az da olsa) Yidiş'in bir lehçesi olarak kabul edilir.

Yahudi dilleri

Yeşivişle ilgili tek ciddi çalışma Chaim Weiser tarafından yazılmış Frumspeak: The First Dictionary of Yeshivish ("Frumspeak: İlk Yeşiviş Sözlüğü")'tir. Weiser'a göre bu dil ne pidgin ne bağımsız bir dil ne de jargon'dur. Weiser bu dili shprach (Yidiş: "dil") olarak tanımlar.

Dilbilimci ve Yidişist Dovid Katz Yeşiviş'i "Amerika ve başka yerlerde bazı çevrelerce anadilde kullanılan İngilizce'nin yeni bir lehçesi" olarak açıklar.[1]

Diğer dillerle bağı

İngilizce

Yeşiviş'in İngilizce çeşidinde Yidiş'ten alınan kelimelerle gramer'de düzensizlikler görülür. Yidiş, İbranice ve Talmud Aramicesi kelimeler kültürel sebepten veya diğer kelimelerin anlam yetersizliği sebebiyle kullanılır.

Yidiş

Yeşiviş'in Yidiş çeşidi gramatik açıdan Yidiş'e benzer. Dilin bu versiyonunda Aramca ve İbranice'den çok Cermen dilleri kullanılır.

İbranice

İbranice'de Talmud ve Tora'dan kelimlerden birçoğu günlük hayatta da kullanılırken Yeşiviş bu kelimleri Aşkenaz ağzıyla telaffuz eder. (Örnek: İbranice: Şabat, Yeşiviş: Şabbas)

Kaynakça

  1. Katz, Dovid. Words on Fire: the Unfinished Story of Yiddish, s 384 Basic Books, 2004.
  • Weiser, Chaim M (1995). Frumspeak: The first dictionary of Yeshivish. Northvale: Aronson. ISBN 1-56821-614-9.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.