Pidgin (dil)

Pidgin, birbirlerinden farklı diller konuşan, kendi anadilleri ile anlaşmayı sağlayamayan birden fazla grubun kendi aralarında iletişim kurmak için kullandıkları dilleri ifade etmek için dilbilimciler tarafından kullanılan bir terimdir. Bu bakımdan doğal olarak pidgin dilleri ilişki ve temas dilleridir. Pidginler bir neslin ana dili olabilirler. Bu durumda kreol olarak adlandırılırlar. Bir başka deyişle kreol, bir kuşağın ana dili olmuş pidgindir.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.