Cuhuri

Cuhuri, Cuvuri ya da Yahudi Tatçası bir Tat dili olup özellikle Azerbaycan ve Dağıstan'da doğu Kafkas Dağlarındaki Dağ Yahudileri tarafından konuşulur.

Cuhuri
Ana dili olanlar Azerbaycan
Rusya
İsrail
ABD
Konuşan sayısı Yaklaşık 101.000  (tarih gerekli)
Dil ailesi
Varsayılan
  • Cuhuri
Yazı sistemi Latin, Kiril, İbrani
Dil kodları
ISO 639-2 ira
ISO 639-3 jdt

Farsça ile yakın bağları vardır. Hint-Avrupa dil ailesinden güneybatı İrani diller koluna aittir. Müslüman Tatların da Cuhuri'ye benzeyen kendi dilleri vardır ve bu yüzden Sovyet tarihçiler tarafından Yahudi Tatlar ve Müslüman Tatlar aynı kategoride ele alınırlar. Cuhuri, Yahudi demektir.

Cuhuri Sami dillerinin özelliklerini taşır. Örneğin, bulundukları bölgedeki dillerde bu ses bulunmazken Cuhuri dilinde İbranice'deki gırtlaktan söylenen "ayin (ע)" sesi vardır.

Dağılım

Alfabe

Latin Aa Bb Cc Çç Dd Ee Əə Ff Gg Hh Ḩḩ Ħћ Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Şş Tt Uu Vv Xx Yy Zz
Kiril Аа Бб Чч Жж Дд Ее Ээ Фф Гг Гьгь ГӀгӀ ХьХь Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Гъгъ Рр Сс Шш Тт Уу Вв Хх Уьуь Зз
İbrani אַ בּ ד אי א פ ג ה ע ח אִ כּ ל מ נ אָ פּ ק ר ש ש ת אוּ ב כ י ז

Lehçe

  • Derbent lehçesi - Derbent şehrinde ve etrafındaki köylerde konuşulur.
  • Quba lehçesi - Quba ve Qırmızı qəsəbə'de konuşulur.
  • Kaitag lehçesi - Kuzey Kafkasya'da konuşulur.

Dış bağlantılar

Yahudi dilleri
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.