Magrebim

Magrebim (İbranice: מַגּרֶבִּים veya מַאגרֶבִּים) geleneksel olarak Kuzey Afrika'nın Arap-Berberi Mağrip bölgesinde (al-Maghrib, Arapça: "batı"), İspanya'dan kovulan Yahudilerin bölgeye gelmesinden evvel genelde Fas'ın Şerif Krallığında kurulan Yahudi cemaatleridir.

Mizrahi Yahudileri
מַגּרֶבִּים
Önemli nüfusa sahip bölgeler
 İsrail 1.425.000
 Fransa 490.000
 ABD 90.000
 Kanada 30.000
 Fas 7.000
 Tunus 1.500
Diller
Din

Magrebim terimi Aşkenaz ve Sefarad konseptine paralel olarak doğmuştur. Mağripte yaşayan Sefarad Yahudileri şehirli ve varlıklı olduğu için Magrebim Yahudileri Sefaradlar arasında asimile olmayı tercih etmiştir. Bugün birçok Fas Yahudisi kendilerini Sefarad olarak tanımlamaktadır.

1960'tan sonra akıbeti bilinmeyen Trablusgarp'ın güneyinde yaşayan "mağara Yahudileri"nin Magrebim'in bir kolu olduğu düşünülmektedir.

Yahudilerin Sünni çoğunlukla olan ilişkileri Arap-İsrail savaşlarıyla zarar görmüştür.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.