Cidi

Yahudi Farsçası veya Cidi (bazen Jidi ya da Dzhidi olarak yazılabilir) hem İran Yahudileri'nin konuştuğu lehçeye hem de İbranice harflerle yazılmış Yahudi-Farsça metinlere denir. Genel anlamda Cidi eskiden Pers İmparatorluğu'nda ve bugünün İran'ında Yahudiler'in konuştuğu İrani dillerinin adıdır; daha özele inildiğinde ise Yahudi Farsçası Tahran ve Meşhed'deki Yahudi cemaatlerinde konuşulan bir lehçedir. Bazen Tora'nın olmadığı dil anlamına gelen Latorayi ismi de kullanılır.

Yahudi dilleri

İbranilerin Farsça ile tanışması antik çağlara dayanır; öyle ki, Tora ve Talmud'da Farsça kelimeler bulunur ("dat" = "kanun / "genez" = "hazine"/"pardes" = "park" vs).

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.