Kayla

Kayla (veya Kayliñña) eskiden Beta Israel'in (Etiyopya Yahudileri) bir kısmı tarafından konuşulan Agaw diline yakın bir lehçedir. Kayla bazen genelleme yapılıp bütün Agaw lehçeleri için de kullanılır. Bu dilin varlığı Aşkenaz Yahudisi olan bir dilbilimci Faïtlovich'in (1881-1955) Etiyopya'da kullanılan Ge'ez alfabesi ile yazdığı yayımlanmamış notları sayesinde ortaya çıktı. Kayla'nın Agaw'ın batı ve orta kolları arasında bir köprü olduğu düşünülür. Nesli tükenmiştir.

Yahudi dilleri

Kaynakça

  • "Kaïliña – a "new" Agaw dialect and its implications for Agaw dialectology". In Voice and Power. The Culture of Language in North-East Africa. Ed. by R.J. Hayward & I. Lewis. pp. 1–19. London, SOAS. 1996 (March). ISBN 0-7286-0257-1.
  • David Appleyard, "Preparing a Comparative Agaw Dictionary", in ed. Griefenow-Mewis & Voigt, Cushitic & Omotic Languages: Proceedings of the 3rd International Symposium Berlin, Mar. 17-19, 1994, Rüdiger Köppe Verlag, Köln 1996. ISBN 3-927620-28-9.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.