Şimon (Beni İsrail)

Tora'nın Tekvin kitabına göre Şimon (İbranice: שִׁמְעוֹן) Yakup'la Lea'nın ikinci oğlu ve Şimon kabilesinin kurucusudur. Bazı dinbilimcilerce Şimon sembolik bir kişiliktir. Bu tezi savunanlara göre Lea ve Rahel'den gelenler orijinal İsrailoğullarını ve hizmetçilerden (Bila ve Zilpa) gelenler ise İsrailoğullarına sonradan katılan halkları belirtmektedir.[1] Şimon, Lea'dan geldiği için orijinal İsrailoğullarındandır.[2] Buna rağmen Debora'nın Ezgisi'nde kabileler listelenirken Şimon'un ismi verilmemektedir bunun için bazı dinbilimciler Şimon'un belirgin bir kabile olmadığını savunurlar.[3]

Simeon

Şimon'un adı

Yakup'a Reuben'i doğuran Lea hala Yakup'un sevgisini kazanamayınca Tanrı bunu gördü ve ikinci oğluna Şimon adını verdi.[4] İbranice O (Tanrı) çilemi duydu anlamına gelen şama on'dan türemiştir; Tora'da adı geçen ve Tanrı işitti anlamına gelen İsmail[5] de aynı kökten geldiğinden bazılarınca Şimon'un İsmailî bir grup olduğu düşünülür.[6] Klasik rabinik kaynaklarda bu isim Tanrı'yı dinleyen anlamına geldiği savunulur.[7] Başka bir görüşe göre ise Zimri'nin Midyanlı bir kadınla ilişkiye girmesi sonucu şam 'in yani günah var anlamına gelmektedir.[3]

Şekem'de Şimon

Tora'da anlatıldığına göre Kenanlı Şekem, Dina'ya tecavüz etti (bazı versiyonlarda sadece sarkıntılık etti); bu olaya karşı Şimon (Levi ile birlikte) düzen kurarak Şekem'in şehrindekileri sünnet edilmesini sağladı ve sünnetten sonraki zayıflıklarından yararlanarak şehrin erkeklerini öldürüp vahşice intikam aldı.[8] Yakup bu olaya çok sinirlenince Şimon'un soyunun bölünmesini ve dağılmasını dileyerek onu cezalandırdı. Bazı dinbilimcilerce, Şimon'a verilen bu ceza, Tora'nın bazı yerlerinde kabileler listelenirken adının geçmemesine mazeret olarak sonradan eklenmiştir.[9][10].

Yosef ve Şimon

Klasik rabinik kaynaklar Şimon'un korkusuz ve kıskanç bir kişiliği olduğunu, Yakup'un en sevdiği oğlu Yosef olduğu için Yosef'e karşı düşmanca ve kindar duygular beslediğini vurgular.[2] Klasik kaynaklara göre Şimon insanlık dışı hareketlerine karşılık ilahi cezaya çarptırılıp sağ eli tutuldu; tövbe edince de bir hafta sonra eli iyileşti.[2]

Yosef hikâyesinde, Yosef Mısır'dayken kardeşlerine Benyamin'i ona getirmelerini ister ve kardeşlerin dönüşünü garantiye almak için Şimon'u rehin tutar.[11] Klasik rabinik kaynaklarca Yosef'in Şimon'u alı koymasının nedeni Levi'den ayırmaktı çünkü ikisi birlikte Şekem'e zarar verdiği gibi Mısır'a da zarar verebilirdi.[12] Başka bir teoriye göre ise Şimon'un rehin alınmasının sebebi Şimon'un Yosef'e yaptığı ihanetti[13] Sefer haYaşar'a göre Şimon rehin kalmak için gönüllü değildi ve onun zaptedilmesi için başına 70 nöbetçi kondu, fakat gür sesiyle bağırarak nöbetçileri korkuttu.[2] Başka bir metinde ise Şimon Yosef'e yaptıklarından duyduğu pişmanlık yüzünden gönüllü olarak rehin kalmayı kabul ettiği yazılıdır.[14]

Jubile kitabında Şimon'un 21 Tevet'te doğduğu yazılıdır[15] ve Tekvin'e göre altı oğlu vardı.[16] Bazı kaynaklarda çocuklarının annesi Şekem'li Bonah bazı kaynaklardaysa kız kardeşi Dina olarak gösterilir.[3] Birçok rabinik kaynakta 120 yaşında, abisi Rebuen'den üç yıl evvel öldüğü belirtilir fakat Numbers Rabbah kitabında ise abisi Reuben öldükten sonra evin reisi olduğu yazar.[17]

Soyağacı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şimon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yemuel
 
Yamin
 
Ohad
 
Yakin
 
Sohar
 
Şaul
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şallum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nibsam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mişma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamuel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakhur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şimey
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayrıca bakınız

Kaynakça

 1. Peake's commentary on the Bible
 2. ibid
 3. Jewish Encyclopedia
 4. Yaratılış 29:33
 5. Yaratılış 16:11
 6. Cheyne and Black, Encyclopedia Biblica
 7. Genesis Rabbah 61:4
 8. Yaratılış 34:25
 9. Richard Elliott Friedman, Who wrote the Bible?
 10. Peake's commentary on the Bible
 11. "Yaratılış 42:24+". 21 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mart 2010.
 12. Genesis Rabbah 91:6
 13. "Simeon". Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. 1913.
 14. Testament of Simeon 4
 15. Jubilees 28:13
 16. "Yaratılış 46:10". 21 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mart 2010.
 17. Numbers Rabbah 13:10
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.