Eski Ahit

Eski Ahit, Eski Antlaşma veya Ahd-i Atîk, Hristiyan Kutsal Kitap kanonunun ilk bölümünü oluşturan, fakat esas olarak İbranice Kutsal Kitap'ın (veya Tanah) yirmi dört cildine dayanan; Hristiyanlığın, Yahudiler tarafından oluşumu ve İbrani halkının (veya Yahudilerin) Yahveh ile antlaşmasını içeren metinler bulundurur. Hristiyan Kutsal Kitap'ının ikinci kısmı ise Koine Yunancası ile yazılmış Yeni Ahit'tir. Yeni Ahit'le birlikte Kitab-ı Mukaddes'i oluşturur ve Hristiyanlarca kutsal, Yahudilerce ise Yeni Ahit olduğu için kutsal değil tam tersi Eski Ahit'e ihanettir.

Eski Ahit'in Bölümleri
Musa'nın Beş Kitabı
Yaratılış - Çıkış (Tevrat) - Levililer (Tevrat) - Sayılar (Tevrat) - Tesniye
Tarihî Kitaplar

Yuşa - Hakimler - Rut
Samuel kitapları - Samuel kitapları
Krallar Kitabı - Krallar Kitabı
Tarihler Kitabı - Tarihler Kitabı
Ezra - Nehemya - Tobiyas
Yehudit - Ester
1. Makabeler - 2. Makabeler
3. Makabeler - 4. Makabeler

Bilgelik Kitapları

Eyüp - Zebur - Süleyman'ın Özdeyişleri - Vaiz - Ezgiler Ezgisi

Büyük Peygamberler

Yeşaya - Yeremya - Ağıtlar
Hezekiel - Daniel

Küçük Peygamberler

Hoşea - Yoel - Amos - Ovadya - Yunus - Mika - Nahum - Habakkuk - Sefanya - Hagay - Zekeriya - Malaki


Kitapların çoğu İbranice, bir kısmı Aramice olarak yazılmıştır. MÖ 1200 ile MÖ 100 yılları arasında, Yahudi din adamları ve alimleri tarafından yazıldığı kabul edilmektedir.[1]

İbrahimi dinlerde Tanrı'nın Musa[2] ile bir ahit yaptığı kabul edilir. Hristiyanlar Tanrı'nın İsa ile yeni bir antlaşma yaptığına inandıklarından Tanah'ı Eski Ahit olarak adlandırırlar. Yahudiler İsa'nın mesihliğini veya peygamberliğini kabul etmezler. Yeni Ahit'i kutsal kitap kabul etmez, Tanah'a Eski Ahit denmesini uygunsuz bulurlar. Eski Ahit ile Tanah arasındaki başlıca fark kitapların sıralanışı ve isimleridir.

Bölümleri

Eski Ahit, Kitab-ı Mukaddes'in[3] ilk bölümünü oluşturan 39 kitaba verilen isimdir. Tevrat ve Zebur'u da kapsar. Eski Ahit ve Yeni Ahit'in toplamı, Kitab-ı Mukaddes'i oluşturur. Eski Ahit'i oluşturan bölümler:

Kaynakça

Dipnotlar

  1. Oxford İngilizce Sözlük, Old Testament
  2. Hristiyan ve Yahudi metinlerinde çoğunlukla Musa yerine Moşe ismi kullanılır. Ancak Musa ismi Türkçeye Arapça'dan geçmiş, Türkçe bir kelimedir.
  3. İncil kelimesi, Türkçede yaygın bir şekilde hatalı olarak Kitab-ı Mukaddes anlamında kullanılır. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri Yeni Ahit'in bölümleridir ve Kitab-ı Mukaddes'in küçük bir kısmını oluştururlar.
  4. Musa'nın beş kitabı diye bilinen, "Tora - Pentateuch" Türkçede Tevrat olarak bilinir.

Ayrıca bakınız

İlgili filmler

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.