Zeppelin bağı

İki ipin uçlarını sabit ve güvenilir bir şekilde birleștiren bir düğüm çeşididir. Gerilip gevşemelerle şekil değiştirerek kendiliğinden çözülme eğilimi göstermez. Benzer güvenli düğümlere göre belirgin bir üstünlüğü yük bindiğinde sıkışıp kalmamak, çözülemez hale gelmemek gibi özellikleri, ve ip bedenine dikey köprümsü karşılıklı iki kıvrımından tutulup çekildiğinde çok kolay çözülebilmesidir.

Zeppelin bağı
İsimleri Zeppelin bağı, Rosendahl bağı
Kategori Ekleme düğümleri
Kategori #2 [[|]]
Etkinlik %50
Akrabaları Zeppelin bağı halkası, Alp kelebeği, Hunter bağı, Ashley bağı,
Çözülürlüğü Çok kolay çözülür
Kullanımı İpi ipe bağlarken
Bağlanışı

Son geçişte uç yerine dirsek geçirilerek, yani adi düğümler yerine ilmeklerle bağlanırsa, hem kıvrımlarından hem de uçlarından çekerek çözülebilir. Dirsek yalın uca göre daha kalın olacağından ucu çekince bile direneceği için kendiliğinden çözülme eğilimi daha da imkansızlaşır. Ayrıca uçları kavrayan ip bedenlerine en yakın ve en bükük iki kıvrım (yani yük bindiğinde düğümün en fazla gerilen noktaları) iki yerine dört ip kalınlığını çevreledikleri için daha geniş çaplı olur, daha az bükülme stresi etkisi altında kalırlar. Ekleme iplerde her zaman en zayıf nokta olan ekleme düğümü bu durumda daha az zayıflık gösterir ve eklenmiş ip daha ağır yüke dayanabilir.

Kullanım

Her durumda kullanılabilir. Az kullanılışı az tanınmasındandır. Az tanınması ise eskiden bilinmemesinden olabilir. Sadece yeni kitaplarda yer alır. En fazla düğüm içeren ABOK'ta bile bu düğüm yoktur. Buna en benzeyen ama bir ip ortası düğümü olan #582 numaralı düğümün bile benzer çok faydalı özellikleri fark edilip belirtilmemiştir. Örneğin #582 ortası S ya da Z katlı bağlandığında çok güzel bir ip kısaltma yöntemidir.

Zeppelin bağının 6-9 şeklinde bağlanışı

Bağlanışı

Birkaç yöntem vardır.

 1. Görerek / 6-9:[1]
  1. İki ipin uçlarının her biri kendi ip bedeni yanından geçirilir. Bir ip 6 gibi (uç üstte), diğer ip 9 gibi (uç altta) görünür.
  2. 6 ve 9 un gözleri üt üste gelecek şekilde yerleştirilir (bir uç en altta, bir uç en üstte kalmıştır).
  3. En alttaki uç göz kenarlarını dıştan içe dolandırılıp üste, ilmemkli olacaksa sonra gene iç tarafta en üstten en alta, iki gözden birden geçirilir.
  4. En üstteki uç da ayni şekilde dıştan içe dolandırılıp alta, ilmemkli olacaksa sonra gene içt tarafta en alttan en üste, diğeriyle karşı yönde, iki gözden birden geçirilir.
  5. Önce uçlar, ilmekliyse dirsekler, sonra ip bedenleri karşılıklı çekilerek düğüm sıkıştırılır.
 2. Tutarak: Bakmadan da bağlanabilir.[2]
  1. İki ip ucu yan yana uzunca tutulur.
  2. Uçlar yukarı savrulup kesişmeden öbür eldeki ip bedenlerinin iki yanına, yani her biri kendi yanına düşürülür.
  3. Yan yana iki göz oluşmuştur. Birinci (soldaki) uç kendi ip bedenini alttan dolanıp iki ip bedeninin arasından yukarı, orada da öbür ip dışından girerek iki gözün içinden kendi tarafına geçirilir.
  4. İkinci (sağdaki) uç her iki ip bedenini dolanıp birinci (sol) ip tarafına, oradan da iki göz içinden ilkinin ucuyla ters yönde geçirilir.
  5. Önce uçları karşılıklı, sonra ip bedenlerini karşılıklı çekerek düğüm sıkıştırılır.
 3. Yonca yaprağı yöntemi: Bir ucun Adi düğümünü tutup diğer ucu işleyerek. Ilk düğümün ucun önden ya da arkadan aşırılarak bağlanmış olmasına (el altı ya da el üstü, bir başka deyişle S ya da Z tipi olmasına) bağlı olarak iki yöntem vardır[3][4]
  1. Sağ el arkadan yöntemi:
   1. sol ipin ucuna yakın, uç ip bedeninin arkasından dolaştırılıp bir adi düğüm atılır (el üstü ya da Z tipi). Bu adi düğümün çıkışları (ip bedeni ve uç) altta yan yana sol elde yonca yaprağı ya da çiçek tutar gibi tutulur.
   2. Sağ elle tutulan sağ ip ucu sol eldeki adi düğümün üç ip-arası deliğinin en solda olanından sol ip bedeni yanı sıra onun girdiği yönde geçirilir,
   3. sağ uç dolandırılıp sağ ip bedeni üzerinden aşırılıp ayni yönde geçirilerek ikinci adi düğüme başlanır,
   4. sağ ip ucu hem sol eldeki düğümün en sağdaki deliğinden hem de sağ ipin kendi oluşturduğu tek delikten sol uç yanı sıra onunla ters yönde geçirilir.
   5. Önce uçları, sonra ip bedenlerini karşılıklı çekerek düğüm sıkıştırılır.
  2. Sağ el önden yöntemi: sol ipin ucuna yakın, uç ip bedeninin önünden dolaştırılıp bir adi düğüm atılır (el altı ya da S tipi). Bu adi düğümün uçları altta yan yana sol elde çiçek tutar gibi tutulur.
   1. Sağ elle tutulan sağ ip ucu sol eldeki adi düğümün üç ip-arası deliğinin en solda olanından sol ip bedeni yanı sıra onun girdiği yönde geçirilir,
   2. sağ uç dolandırılıp sağ ip bedeni altından aşırılıp ilkiyle ayni yönde geçirilerek ikinci adi düğüme başlanır, sağ ip ucu hem sol eldeki düğümün en sağdaki deliğinden hem de sağ ipin kendi oluşturduğu tek delikten sol uç yanı sıra onunla ters yönde geçirilir.
   3. Önce uçları, sonra ip bedenlerini karşılıklı çekerek düğüm sıkıştırılır.
Bu son iki yöntem Zeppelin bağının bir uçtaki adi düğümün diğer uçtaki adi düğüm ile belli bir şekilde iç içe geçirtilmesiyle oluşan bir düğüm olması gerçeğine dayanır. Alp kelebeği, Gerçek aşık düğümü gibi düğümler de küçük farkla benzer özelliğe sahiptirler ve benzer bağlama yöntemleri vardır. Bu son iki yöntem bir ipin ucunu kendi ip bedeni ortasına bağlayıp zeppelin bağı halkası yapmaya da yarar[5].

Çeşitleri

Özellikleri

 • Ağır yükten, yüklenme boşanma tekrarlarından, ve sarsıntıdan çözülmez.
 • Yük yok iken istenince köprüler karşılıklı çekilerek çok kolay çözülür.
 • Az ip kullanır (iki uçta birer adi düğüm bağlayacak kadar ip gerekir, uçlarda emniyet düğümü ve uzunca emilme payı gereksinimi daha azdır).
 • Yük yok iken bağlanmalıdır, bir ipte yük var iken bağlanması yüksüz ucun son geçişinin öbür ipin yüklü ip bedenine en yakın gözü içinden olduğu için zordur.

Kaynakça

 1. http://www.youtube.com/watch?v=h3cDYhN5vk4 16 Ekim 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Zeppelin bağının yassı bir yüzeyde 6 ve 9 görerek bağlanışını gösteren video
 2. http://www.youtube.com/watch?v=7O7PgfkqskA 23 Eylül 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Zeppelin bağının elde bağlanışını gösteren video.
 3. http://www.youtube.com/watch?v=8wSVdUQhBt8 Zeppelin bağının elde el arkasından adi düğüme işleyerek bağlanışını gösteren video.
 4. http://www.youtube.com/watch?v=vgzH9YP_vaw 27 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Zeppelin bağının elde el önünden adi düğüme işleyerek bağlanışını gösteren video.
 5. http://www.youtube.com/watch?v=ocoUUu1E520 Zeppelin halkasının bağlanışını gösteren video.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.