Çifte Sıkıştırma bağı

Çifte sıkıştırma bağı çok güvenilir ama çözülmesi zor bir bağdır. Sıkıştırma bağı

Çifte sıkıştırma bağı
ABoK 1252

Bağlanışı

Çifte
sıkıştırma
bağının
bağlanışı

  1. İpi bağlanacak eşya etrafında sağa çekerek bir dolandır, dolanan ucu sola çekerek ana ip üzerinden aşır.
  2. Bu sola eğik aşan sıkıştırıcı köprüyü arkadan sağa eğik geri getirip ana ip üzerinden bir daha sola eğik aşır.
  3. Eşya etrafında ama bu kez öbür yanda bir kez daha dolandır.
  4. Dolanan ucu gene sağa çekerek önce ana ipin üzerinden, sonra da ana ipin gittiği yönde öbür üç ipin (sola giden çift köprü ve sağa giden ana ip devamı) altından geçir.
    1. Foralı çifte sıkıştırma bağında son alttan uç yerine, ucun dirseği geçirilir.
  5. Ana ipin ve ucun aralardan çıktığını gör, ve sıkıştır.

Kullanımı

Çifte sıkıştırma bağı Sıkıştırma bağı gibi yarı yerleşik (nerdeyse çözülmesi gerekmeyecek) durumlar için çok uygundur. Genelde çivi, vida, metal kelepçe gibi bina veya mobilya yapımında yapıldığı gibi kalması öngörülen yerlere uygundur.

İnce iplerle bağlandığında daha iyi tutar çünkü kuvvet daha küçük bir alana yüklenir.

Torba ağzı bağlarken sert ve bükülmez ipler daha iyi sonuç verir.

Elleri incitmeden gerdirebilmek için iki uçta Kavila bağı kullanılabilir.

İyi gerilmiş bir Çifte sıkıştırma bağı sıktığı nesnede ezik ve iz bırakabilir.

İp uçlarını örerken ya da piyanlarken, hortum suyu kısma ve kapatma işlemlerinde çok uygundur.

Çözülmesi

Genellikle çözülmesi çok zor bir bağdır. Uçlar uzunsa yana doğru çekerek, arasına sivri sert aletler sokarak çözme denenebilir. Düğüm üzerindeki sıkıştırıcı çifte köprü-döngü lerden biri keskin bir bıçakla kesildiğinde bağ zıplayıp açılır. Köprü ile bağlanmış nesne arasında daha düğüm ipleri olduğundan, nesneyi bıçakla yaralama tehlikesi azdır.

Özellikleri

Silindir tarzı dışbükey nesnelere bağlandığında çok güvenilir bir bağdır. Köşeli, düz yüzlü nesneleri bağlarken köprüleri altında sıkışıp gevşeyemeyek olan düğümün bir köşeye ya da başka bir kabarık noktaya gelmesine dikkat edilmelidir. Altı desteksiz kalma durumlarında uçlara bir camadan bağı atmanın biraz faydası olabilir.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.