Çifte sancak bağı

Çifte sancak bağı iki ipi birbirine eklemek için kullanılan eski ve basit bir düğüm şeklidir.

Çifte sancak bağı

Kullanımı

Sancak bağının karşı ip dirseği etrafında bir yerine iki kez dönenidir. İkinci döngüde ip ucunun altından geçecek şekilde bağlanır.

Kullanımı

Değişik kalınlıklardaki ipleri birbirine bağlamakta çok işe yarar. Camadan düğümü yerine rahatlıkla kullanılabilir.

Özellikleri

Sancak bağından çok daha güvenilir bir bağdır.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.