Balıkçı bağı

Balıkçı bağı iki ipi birbirine eklemek için kullanılan eski ve basit bir düğüm şeklidir.

Balıkçı bağı
Kategori Ekleme
Kategori #2 [[|]]
Akrabaları Çifte balıkçı bağı,Adi düğüm
Çözülürlüğü Zor çözülür
Kullanımı Kaygan ve sert ipleri uçlarından eklerken
ABoK #293, #1414
Bağlanışı

Kullanımı

İplerin kaygan olmadığı durumlarda Çifte balıkçı bağı veya Üç döngülü balıkçı bağı yerine kullanılır.

Kritik önemdeki uygulamalarda başka bir bağın ucunu sabitleştirmede kullanılabilir.

Az kaygan bir ipin az yük taşıdığı durumlarda (bilezik/gerdanlık) ip uzaltma kısaltma mekanizması olarak kullanılabilir.

Özellikleri

Üşümüş ve ıslak ellerle kolayca bağlanabilse de kaygan iplerde ve balıkçı misinasında kullanılmaya uygun değildir. Gerildiğinde bir daha çözmek sorun haline gelebilir. Uçları çok kısa kesilebilir.

Bağlanışı

Her iki ipin uçlarıyla karşı ana ip etrafında birer düğüm atarak bağlanır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.