Urgan asma

Urgan asma, uzun bir ip, urgan, ya da halatı kolayca taşınır bir paket haline getirmek için yapılan bir toplama, sarma, bağlama yöntemidir.

Urgan asma

Uzun ip bir avuçtan sarkan eşit halkalar olarak toplanır. En sondan bir-iki evvelki bir halka elden düşürülüp öbür halkaların iki katı büyüklüğe getirilir. Bu uzun halka, öbür halkalar üzerine sıkıca ele yakın sarılır, sargı ucundaki ip dirseği, elin altından geçirilip, arka tarafta, ipin hepsini, örneğin bir kancaya asmak için kullanılır.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.