Çapraz çift düğüm

Çapraz çift düğüm Camadan düğümünün karşı köşelerden başlayıp, çıktığı yerde girenin ters tarafından çıkan benzeri bir düğümdür. Kesinlikle güvenilmez, eğlence ya da kandırma amaçlı kullanılır.

Çapraz çift düğüm
Kategori Büyü
Kategori #2 [[|]]
Akrabaları Kocakarı düğümü, Camadan düğümü, Hırsız düğümü, Cerrah bağı
Çözülürlüğü Hiç tutmaz
ABoK #1208, #1406, #1407, #1459, #1490, #2579

Düğümün atılışı Hırsız düğümü gibi doğal olmayan, niyet gerektiren planlı bir tutuşla başlar

  1. Sağdakinin ucu geri bükülür soldakinin ip bedenine dolanır. Soldakinin ucu geri bükülür sağdakinin ip bedenine dolanır. Kocakarı düğümü ya da Camadan düğümü gibi beden-bedene, uç-uca dikkatsizce atılabilen bir düğüm değildir; İlk düğümle aynı el hareketi daha az dikkat gerektirir. Bu ise biraz dikkat gerektirir.
  2. Uçların düğümden çıkışları kendi ip bedeni girişiyle değişik yanlardan olur
  3. Sıkıştırılmış düğümün gōrünüşü ilk bakışta Kocakarı düğümüne benzer ve iyi kőtü bağlıymış izlenimi verir. Başka bir anlatımla bu düğüm kullanılmışsa kasıtlı bir kandırılmanın sőz konusu olma ihtimali çok yüksektir.

Sıkıştırılmış düğüm uçlardan tutulup çekildiğinde kolaca geriye doğru hareket eder, uçlar kolayca uzar, bedenler kısalır.

Sıkıştırılmış düğümde ip bedenleri bir yöne bükülüp çekildiğinde düğüm biraz direnir, bükmeden çekildiğinde kolayca boşalır, ters yöne bükülüp çekildiğinde ise neredeyse çekmeye gerek kalmadan kendiliğinden boşalır. Eğlencelerde bu farkın sihirli sözler, ya da şahsi özellikler yüzünden olduğu telkin edilerek gösterilir. Kendisi denemek isteyene ayni sonucu alamasın diye ayni aileden başka bir düğüm verilir, ya da düğümü kendisinin atması istenir.

Camadan ailesi düğümleri en güvenilirden sırayla en az güvenilire :

Kaynakça

    Dış Baglantılar

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.