Sancak bağı

Sancak bağı iki ipi birbirine eklemek için kullanılan eski ve basit bir düğüm şeklidir.

Sancak bağı
Kategori Ekleme
Kategori #2 [[|]]
Akrabaları İzbarço bağı, Çifte sancak bağı
Çözülürlüğü Kolay çözülür
Kullanımı Değişik boyutta ipleri eklemekte
ABoK #1, #66, #1431; (Çifte ) #488, #1434; (Dokumacı) #2, #485;
Bağlanışı

Kullanımı

Değişik kalınlıklardaki ipleri birbirine bağlamakta çok işe yarar. Camadan bağı yerine rahatlıkla kullanılabilir. izbarço bağınd halkayı sabitleştiren düğüm Sancak bağıdır. Balık ağı yapıminda en çok kullanılan düğüm Sancak bağıdır.

Özellikleri

Üzerinde yük olduğu sürece çok güvenilir bir bağdır. Yük olmadığında boşalabilir.

Çifte sancak bağı çok daha güvenilirdir.

Bir fazla sarmallı Çifte sancak bağı

Bağlanışı

Sancak bağının dokumacılıkta bağlanışı.

Her iki ipin uçlarını karşı ana ip etrafından geri dolayıp iplerden birinin/ince olanının ucunu kendi ana ipi altına sıkıştırarak bağlanır. Bir başka yöntem izbarço bağı bağlarken kullanılan "ağacın dibindeki delikten çıkan tavşanın ağaç etrafında dolanıp deliğe geri..." aydınlatması ışığında bağlamaktır. Tek elle izbarço bağı bağlarken kullanılan yöntem belki en pratik olanıdır. Düğümün kuvveti ve güvenilirliği için iki ucun aynı yanda olması gerekir.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.