İp atma bağı

İp atma bağı değişik kalınlıklardaki iki ipi birbirine bağlamak için kullanılır.

İp atma bağı
Kategori Acele düğümler
Kategori #2 Ekleme düğümleri
Etkinlik %50
Akrabaları Sancak bağı, Çifte sancak bağı
Çözülürlüğü Sıkışır
Kullanımı Çapları çok farklı iki ipi eklemek
ABoK #1462
Bağlanışı

Bağlanışı

  1. Kalın ipin uç dirseğinin gözünden ince ipin ucunu geçir,
  2. Kalın ipin uç dirseğinin kollarına ince ipin ucunu 8 çizerek (ince ip kendisiyle dirsek arasında kesişecek şekilde) sar
  3. ince ipin ucunu kendi en son karşı sarmalının altına sıkıştır.
Çok daha basit bir çeşidi sancak bağına benzer

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.