Dülger bağı

Dülger bağı, yuvarlak, șișkin ya da dıșbükey eşyaya kolay düğümlenen, basit bir sarma düğümüdür.

Dülger bağı

Bağlanışı

Telli çalgı aleti tellerinin alt eşiğe bağlanışı
  • Bağlanacak nesne etrafında bir yarım kazık bağı ile başlanır.
  • Kullanılan ipin esnekliğine göre uç halkanın uç tarafı etrafında döndürülüp gerektiği kadar kez tekrar halka altından geçirilip sıkıştırılır.
Bu gitar telinde bir kez, kendir halatlarda üç kez, modern sentetik elyaflarda beş kez olabilir.

Özellikleri

Düğüm yük altında güvenlidir, yük yok iken de kolay çözülür.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.