Alp sarmalı

Alp sarmalı uzun halatları bir çeşit katlama, istif etme, kolay taşınır, kolay açılır hale getirme yöntemidir.

Alp sarmalı

Bağlanışı

Halat bir avuçta toplanır, bir ucu uzunca bırakılır, kısa uç halat demeti üzerinde dirsek yapılıp tam geri çevrilir, uzun uç kısa ucun dirseği üzerine dirsek gözüne doğru piyan yapar gibi sıkıca sarılır, uzun ucun kalanı dirsek gözünden geçirilir, kısa ucu çekerek dirsek halat sarmalları yönünde sıkı piyan sarmalları altına çekilir.

Halat halkalar şeklinde toplanır
bir uç halat demeti üzerinde dirsek yapılır
öbür uç dirsek üzerine dirsek gözüne doğru piyan yapar gibi sıkıca sarılır
piyan sarmallarının ucu dirsek gözünden geçirilir
dirsek ucunu çekerek öbür uç sıkıştırılarak bitirilir
Alp sarmalının bağlanışı

Kullanılış özellikleri

Açarken halat kıvrılıp kendi kendine tutunarak sorun çıkarabilir, dikkatle açmak gerekir.Kelebek sarmalı daha az sorun çıkarır.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.