Demir bağı

Çok yük bineceğini bildiğimiz bir ipi sabit bir nesneye bağlamak için kullanılan bir düğümdür. Genellikle gemiden sarkıtılan demir gibi ağır şeylerin halkasına ip bağlanırken kullanılır. Bu yüzden "halka bağı" adıyla da bilinir.

Demir bağının bağlanışı.

Anele bağının çift dolamalı çeşididir. Balıkçı bağı da denir (isim karışıklığı olasılığına dikkat, bir ekleme bağı olan Balıkçı bağı ile karıştırılabilir).

Bağlanışı

İp nesne etrafında çift dolandırılır, ana ip üzerine ilk döngüsü ikinci dolamanın içinden geçirilen bir tam kazık bağı ile bitirilir.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.