Camadan düğümü

Camadan düğümü, kare düğüm, halatı sağlamlaştırmak ya da bir cismi etrafından bağlamak için kullanılan eski ve basit düğüm şeklidir.

Camadan düğümü
Kategori Ekleme
Kategori #2 [[|]]
Akrabaları Kocakarı düğümü, Çapraz çift düğüm, Hırsız düğümü, Cerrah bağı
Çözülürlüğü Zor çözülür
Kusuru sadece bir ucu çekildiğinde çözülebilir.
ABoK #74, #75, #460, #1204, #1402, #2096, #2573, #2574, #2577, #2580
Bağlanışı http://www.animatedknots.com/reef/
Camadan bağı, 2 iple bağlanış şekli.

Bu düğümün genellikle iki halatı birbirine bağlamak için kullanıldığı görülse de, düğümün çözülme potansiyeli olması yüzünden tavsiye edilmez.

Camadan düğümü sadece bir ucu çekildiğinde kolaylīkla şekil değiştirip kayarak çözülebilir.

Resimde de görüldüğü gibi Camadan düğümü sadece bir ucu çekildiğinde kolaylıkla şekil değiştirip kayarak çözülebilir. Kolay bağlanışı, simetrik yapısı ve doğru kullanıldığında kuvvetli tutuşuna aldanmak cok kolaydır. İp ipe bağlanırken, Sancak bağı, Alp kelebeği, Zeppelin bağı veya Çifte balıkçı bağı gibi daha uygun bir bağ kullanılmalıdır. Çok düşülen bu yanlışın bütün düğüm yanlışlarından daha fazla ölümlere sebep olduğu iddia edilmişir.[1] [2]

Ayrıca, Camadan düğümü, hiçbiri daha güvenilir olmayan diğer Camadan ailesi düğümleriyle çok kolay karıştırılabilir.

Camadan ailesi düğümleri en kuvvetlisinden sırayla en az güvenilire :

Bağlama yöntemi

Camadan bağının yapılma şekli; sağdan atılan bir normal düğümün üzerine soldan atılan bir normal düğüm ile olur. Yani "soldakinin üzerine sağdaki", "içten geçirme", "sağdakinin üzerine soldaki", "içten geçirme" sırasıyla şeklindedir.

Genelde insanlar sağdan atılan bir normal düğümün üzerine gene sağdan atılan bir normal düğüm daha atma eğilimindedirler; Bu Kocakarı düğümü ile sonuçlanır. Camadan düğümü ikinciyi ters yönde atmayı gerektirdiğinden biraz daha talim ve el alıştırması gerektirir.

Gene de Camadan düğümü Hırsız düğümü kadar el alıştırması gerektirmez.

Kullanımı

Camadan vurmak, denizcilikte yelken alanını küçültmek anlamında kullanılır. Genellikle bu yöntem ile sert havalarda, yelkenin üzerine binen yükün azaltılması amaçlanır. Yelkenin yırtılmasını ya da teknenin yatmasını engelemek için kullanılır.

Yelkenin üzerinde iki tarafında bulunan ipler bumba hizasına gelecek kadar, yelken indirilir. Bu ipler bumbanın etrafından birbirine camadan bağı ile bağlanır.

Yassı olmasından dolayı yaraları bağlamakta kullanılagelmiştir.

Hızlı ayakkabı bağı

Ayakkabı bağı bir çifte foralı camadan düğümüdür.

Uçları ana ipe piyanlıyarak ya da son kıvrımı diğer ip etrafında bir fazladan döndürerek güvenilirliği arttırılabilir.

Çok daha güvenilir olan Cerrah bağı camadan düğümünde ilk etapta ipleri birbiri etrafında bir yerine iki kez sararak bağlanır.

Bir papyon bağlama yöntemi

Papyon bağı bir çifte foralı camadan düğümü gibi görünse de değildir; aslında yassı malzeme ile, bir ucun, diğer uç dirseğini kavrayan, özenle düzenlenmiş bir foralı adi ilmeğidir. İlmek ucunun forası ile yanı sıra kavranan diğer uç dirseği, papyon bağının iki yanından karşılıklı simetrik çıkarlar. İlmeğin halkası ise boynu dolanır.

Kaynakça

  1. Ashley, Clifford W. (1944), The Ashley Book of Knots, New York: Doubleday, s. 18, ISBN 978-0-385-04025-9
  2. Ashley, s. 258
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.