Japon bağı halkası

Japon Bağı Halkası ipin ucunda sabit ve güvenilir bir halka oluşturan bir düğüm çeşididir.

Japon Bağı Halkası önden, düğümde kare şekli ile
Japon Bağı Halkası arkadan, düğümde + şekli ile

Bağlanışı

Japon bağının başka bir iple değil de dolanıp gelen kendi ucuyla bağlanmış halidir. Başka bir anlatımla ip ucundaki bir S şeklinde kıvrımın ip bedeni üzerindeki bir S şeklinde kıvrım ile sepet örgüsü gibi birbirlerine geçirilip sıkıştırılmalarıyla oluşturulur.

Özellikleri

Kullanımı

Düğümünün bir yüzünde +, diğer yüzünde kare şekli olması, ve yük taşıyan uçların düğüme yan yana köşelerden girmesi yüzünden daha çok sembolik (çincede benzer iki ideogramın "amaca ulaşıldı" anlamına gelmesi gibi) vaya dekoratif (fular bağı, alet sapına bağlanan halka uzantısı ip zinciri gibi) amaçlarla kullanılagelmiştir .[1]

Kaynakça

  1. ABOK #1032
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.